Plutarch, Dion, chapter 51

(플루타르코스, Dion, chapter 51)

ἐκπλεύσαντοσ δὲ τοῦ Ἀπολλοκράτουσ, καὶ τοῦ Δίωνοσ εἰσ τὴν ἀκρόπολιν βαδίζοντοσ, οὐκ ἐκαρτέρησαν αἱ γυναῖκεσ οὐδ’ ἀνέμειναν εἰσελθεῖν αὐτόν, ἀλλ’ ἐπὶ τὰσ θύρασ ἐξέδραμον, ἡ μὲν Ἀριστομάχη τὸν υἱὸν ἄγουσα τοῦ Δίωνοσ, ἡ δ’ Ἀρετὴ κατόπιν εἵπετο δακρύουσα, καὶ διαποροῦσα πῶσ ἀσπάσηται καὶ προσείπῃ τὸν ἄνδρα κοινωνίασ αὐτῇ πρὸσ ἕτερον γεγενημένησ. "σοῦ φεύγοντοσ·

"ἥκων δὲ καὶ νικῶν ἀφῄρηκασ ἡμῶν ἁπάντων τὰσ κατηφείασ, πλὴν μόνησ ταύτησ, ἣν ἐπεῖδον ἡ δυστυχὴσ ἐγὼ σοῦ ζῶντοσ ἑτέρῳ συνελθεῖν βιασθεῖσαν. "ὅτε οὖν σὲ κύριον ἡμῶν ἡ τύχη πεποίηκε, πῶσ αὐτῇ διαιτᾷσ ἐκείνην τὴν ἀνάγκην; "πότερον ὡσ θεῖον ἢ καὶ ὡσ ἄνδρα σε ἀσπάσεται; τοιαῦτα τῆσ Ἀριστομάχησ λεγούσησ ὁ Δίων ἐκδακρύσασ προσηγάγετο φιλοστόργωσ τὴν γυναῖκα·

καὶ παραδοὺσ αὐτῇ τὸν υἱὸν ἐκέλευσεν εἰσ τὴν οἰκίαν τὴν αὑτοῦ βαδίζειν, ὅπου καὶ αὐτὸσ διῃτᾶτο, τὴν ἄκραν ἐπὶ τοῖσ Συρακουσίοισ ποιησάμενοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION