Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 58

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 58)

πολλῶν δὲ λεχθέντων ἐνίκησεν ἡ γνώμη τῶν παραινούντων δεκαδαρχίαν αὖθισ ἀποδεῖξαι τῶν κοινῶν κυρίαν. ἀτελήσ τε γὰρ ἡ νομοθεσία ἐφαίνετο, ὡσ ἂν ἐξ ὀλίγου συντεθεῖσα χρόνου, καὶ ἐπὶ τοῖσ ἤδη κεκυρωμένοισ, ἵνα ἑκόντεσ τε καὶ ἄκοντεσ ἐν αὐτοῖσ μένοιεν, ἐδόκει τινοσ ἀρχῆσ αὐτοκράτοροσ δεῖν.

τὸ δὲ μάλιστα πεῖσαν αὐτοὺσ προελέσθαι τὴν δεκαδαρχίαν ἦν ἡ τῶν δημάρχων κατάλυσισ, ὃ παντὸσ μάλιστα ἐβούλοντο. ταῦτα μὲν ἐν κοινῷ σκοπουμένοισ αὐτοῖσ ἐδόκει, ἰδίᾳ δὲ οἱ πρωτεύοντεσ τοῦ συνεδρίου γνώμην ἐποιοῦντο μεταπορεύεσθαι τὴν ἀρχὴν δεδιότεσ, μὴ ταραχώδεισ τινὲσ ἄνθρωποι τηλικαύτησ ἐξουσίασ λαβόμενοι κακόν τι μέγα ἐργάσωνται.

πατρικίων.

ἔνθα δὴ πολὺσ ὑπὸ πάντων ἐπαινούμενοσ ἦν ὁ τῆσ τότε δεκαδαρχίασ ἡγεμὼν Ἄππιοσ, καὶ πᾶσ ὁ δημοτικὸσ ὄχλοσ ἐκεῖνον ἐπὶ τῆσ ἀρχῆσ ἠξίου κατέχειν ὡσ οὐκ ἄλλου τινὸσ ἄμεινον ἡγησομένου.

ὁ δ’ ἀναίνεσθαι μὲν προσεποιεῖτο κατ’ ἀρχὰσ καὶ ἀπολύειν αὐτὸν ἠξίου λειτουργίασ καὶ ὀχληρᾶσ καὶ ἐπιφθόνου. τελευτῶν δ’ ὡσ ἐλιπάρουν αὐτὸν ἅπαντεσ αὐτόσ τε ὑπέμενε μετιέναι τὴν ἀρχήν, καὶ τῶν συμπαραγγελλόντων τοὺσ ἀρίστουσ αἰτιασάμενοσ οὐχ ἡδέωσ πρὸσ ἑαυτὸν ἔχειν διὰ τὸν φθόνον τοῖσ ἑαυτοῦ φίλοισ συνηγωνίζετο φανερῶσ. ἀποδείκνυταί τε πάλιν ἐν ἀρχαιρεσίαισ λοχίτισι νομοθέτησ τὸ δεύτερον·

σὺν δ’ αὐτῷ Κόιντοσ μὲν Φάβιοσ ὁ καλούμενοσ Οὐιβολανὸσ ὁ τρὶσ ὑπατεύσασ, ἀνὴρ ἀνεπίληπτοσ εἰσ τόδε χρόνου γενόμενοσ περὶ πᾶσαν ἀρετήν· ἐκ δὲ τῶν ἄλλων πατρικίων, οὓσ ἐκεῖνοσ ἠσπάζετο, Μάρκοσ Κορνήλιοσ καὶ Μάρκοσ Σέργιοσ καὶ Λεύκιοσ Μηνύκιοσ καὶ Τίτοσ Ἀντώνιοσ καὶ Μάνιοσ Ῥαβολήιοσ, ἄνδρεσ οὐ πάνυ ἐπιφανεῖσ· ἐκ δὲ τῶν δημοτικῶν Κόιντοσ Ποιτέλλιοσ καὶ Καίσων Δουέλλιοσ καὶ Σπόριοσ Ὄππιοσ·

προσελήφθησαν γὰρ καὶ οὗτοι πρὸσ τοῦ Ἀππίου κολακείασ ἕνεκα τῶν δημοτικῶν, διδάσκοντοσ ὅτι δίκαιόν ἐστι μιᾶσ ἀρχῆσ κατὰ πάντων ἀποδεικνυμένησ εἶναί τι καὶ τοῦ δήμου μέροσ ἐν αὐτῇ. ἡγησαμένων τῆσ πόλεωσ παραλαμβάνει πάλιν τὴν ἀρχὴν εἰσ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτόν.

ταῦτα κατ’ ἐκείνην ἐπράχθη τὴν δεκαδαρχίαν ὑπὸ Ῥωμαίων, ἄλλο δ’ οὐθὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον.

SEARCH

MENU NAVIGATION