Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 41

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 41)

μετὰ ταῦτα οἵ τε δήμαρχοι καὶ οἱ ὕπατοι παρῆσαν, καὶ λέγειν ὁ κῆρυξ ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον τοῦ νόμου κατηγορεῖν. πολλῶν δὲ καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν παριόντων οὐθενὸσ ἐξάκουστοσ ἦν ὁ λόγοσ ὑπὸ τοῦ θορύβου τε καὶ τῆσ ἀκοσμίασ τῶν ἐκκλησιαζόντων. οἱ μὲν γὰρ ἐπεκέλευόν τε καὶ ἐπεθάρρυνον τοὺσ λέγοντασ, οἱ δ’ ἐξέβαλλόν τε καὶ κατεβόων. ἐκράτει δὲ οὔτε ὁ τῶν συλλαμβανόντων ἔπαινοσ, οὔτε ὁ τῶν ἀντιπραττόντων θόρυβοσ.

ἀγανακτούντων δὲ τῶν ὑπάτων καὶ μαρτυρομένων, ὅτι τῆσ βίασ ὁ δῆμοσ ἄρχει λόγον οὐκ ἀξιῶν ὑπομένειν, ἀπελογοῦντο οἱ δήμαρχοι πρὸσ ταῦτα, ὅτι ἤδη πέμπτον ἔτοσ τῶν αὐτῶν ἀκούοντεσ λόγων οὐθὲν ποιοῦσι θαυμαστόν, εἰ μὴ ἀξιοῦσιν ὑπομένειν ἑώλουσ καὶ κατημαξευμένασ ἀντιλογίασ.

ὡσ δὲ τὸ πλεῖον τῆσ ἡμέρασ εἰσ ταῦτα ἐδαπανήθη, καὶ ὁ δῆμοσ ἀπῄτει τὰσ ψήφουσ, οὐκέτι ἀνασχετὸν ἡγησάμενοι τὸ πρᾶγμα οἱ νεώτατοι τῶν πατρικίων διίστασθαι τε βουλομένοισ κατὰ φυλὰσ τοῖσ δημόταισ ἐμποδὼν ἐγίνοντο καὶ τὰ ἀγγεῖα τῶν ψήφων τοὺσ ἔχοντασ ἀφῃροῦντο καὶ τῶν ὑπηρετούντων τοὺσ μὴ βουλομένουσ ταῦτα ἀφιέναι τύπτοντέσ τε καὶ ὠθοῦντεσ ἐξέβαλλον.

κεκραγότων δὲ τῶν δημάρχων καὶ εἰσ μέσουσ αὐτοὺσ ὠθουμένων ἐκείνοισ μὲν ὑπεχώρουν καὶ παρεῖχον ὅποι βούλοιντο χωρεῖν ἀδεῶσ, τοῦ δ’ ἄλλου δήμου τὸ ἑπόμενον αὐτοῖσ καὶ τὸ κατ’ ἄλλα καὶ ἄλλα μέρη τῆσ ἀγορᾶσ ὑπὸ θορύβου καὶ ἀταξίασ κινούμενον ἐπ’ αὐτοὺσ οὐ παρίεσαν, ὥστ’ ἀνωφελὴσ ἦν ἡ τῶν ἀρχόντων βοήθεια.

τέλοσ δ’ οὖν ἐπεκράτησαν οἱ πατρίκιοι καὶ οὐκ εἰάσαν ἐπικυρωθῆναι τὸν νόμον.

οἱ δὲ προθυμότατα συλλαβέσθαι δόξαντεσ τοῖσ ὑπάτοισ ἐκ τριῶν οἰκιῶν ἦσαν, Ποστόμιοι καὶ Σεμπρώνιοι καὶ τρίτοι Κλοίλιοι, γένουσ τε ἀξιώσει λαμπρότατοι καὶ ἑταιρίαισ μεγάλα δυνάμενοι πλούτῳ τε καὶ δόξῃ καὶ τοῖσ κατὰ πόλεμον ἔργοισ ἐπιφανεῖσ·

καὶ τοῦ μὴ κυρωθῆναι τὸν νόμον οὗτοι ὡμολογοῦντο αἰτιώτατοι γενέσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION