Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 31

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 31)

τῷ δ’ ἑξῆσ ἔτει Μάρκου Οὐαλερίου καὶ Σπορίου Οὐεργινίου τὴν ὑπατείαν ἐχόντων στρατιὰ μὲν ὑπερόριοσ οὐδεμία ἐξῆλθε Ῥωμαίων, πολιτικὰ δέ τινα προσκρούσματα τοῖσ δημάρχοισ πρὸσ τοὺσ ὑπάτουσ συνέστη πάλιν, ἐξ ὧν ἔσχον οἱ δήμαρχοι παρασπάσαντέσ τι τῆσ ὑπατικῆσ δυναστείασ. ἐξῆν αὐτοῖσ, ἀλλ’ ἦν τῶν ὑπάτων τοῦτο τὸ γέρασ.

οἱ δὲ τότε δήμαρχοι πρῶτοι συγκαλεῖν ἐπεβάλοντο τὴν βουλὴν Ἰκιλλίου τὴν πεῖραν εἰσηγησαμένου, ὃσ ἡγεῖτο μὲν τοῦ ἀρχείου, δραστήριοσ δέ τισ ἦν ἀνὴρ καὶ ὡσ Ῥωμαῖοσ εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατοσ.

εἰσέφερε γάρ τι καὶ οὗτοσ πολίτευμα καινὸν ἀξιῶν ἀπομερισθῆναι τοῖσ δημόταισ τόπον εἰσ οἰκιῶν κατασκευὰσ τὸν καλούμενον Αὐεντῖνον. ἔστι δὲ λόφοσ ὑψηλὸσ ἐπιεικῶσ, οὐκ ἐλάττων ἢ δώδεκα σταδίων τὴν περίμετρον, ἐμπεριεχόμενοσ τῇ πόλει, ὃσ οὐχ ἅπασ τότε ᾠκεῖτο, ἀλλ’ ἦν δημόσιόσ τε καὶ ὕλησ ἀνάπλεωσ. τοῦτο τὸ πολίτευμα εἰσάγων ὁ δήμαρχοσ τοῖσ τότε ὑπάτοισ καὶ τῇ βουλῇ προσῄει δεόμενοσ τὸν ἐπ’ αὐτῷ γραφέντα νόμον προβουλεῦσαί τε καὶ εἰσ τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν.

χρόνον πέμψασ τὸν ὑπηρέτην ὡσ αὐτοὺσ ἐκέλευσεν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀκολουθεῖν καὶ τὴν βουλὴν συγκαλεῖν.

ἐπεὶ δὲ τῶν ῥαβδούχων τισ ἀπήλασε τὸν ὑπηρέτην κελευσθεὶσ ὑπὸ τῶν ὑπάτων, ἀγανακτήσασ ὁ Ἰκίλλιοσ καὶ οἱ συνάρχοντεσ αὐτοῦ, συνέλαβον τὸν ῥαβδοῦχον καὶ ἀπῆγον ὡσ ῥίψοντεσ κατὰ τῆσ πέτρασ. οἱ δὲ ὕπατοι βιάσασθαι μὲν ἢ τὸν ἀγόμενον ἀφελέσθαι, καίτοι δεινὰ δοκοῦντεσ ὑβρίσθαι, ἀδύνατοι ἦσαν, ἐπεκαλοῦντο δὲ τὴν ἐκ τῶν ἄλλων δημάρχων βοήθειαν.

οὐθὲν γὰρ τῶν πραττομένων ὑπὸ τῆσ ἀρχῆσ ἐκείνησ ἐπισχεῖν ἢ κωλῦσαι τῶν ἄλλων τινὶ ἔξεστιν, ἀλλ’ ἑτέρου δημάρχου τοῦτ’ ἐστὶ τὸ κράτοσ. τοῖσ δ’ ἄρα πᾶσιν ἦν ταῦτα κατ’ ἀρχὰσ δεδογμένα μήτ’ εἰσηγήσασθαί τινα καινὸν πολίτευμα μηθὲν ἐφ’ ἑαυτοῦ βαλόμενον, ἐὰν μὴ πᾶσι τὸ αὐτὸ δοκῇ, μήτε ἐναντιωθῆναί τινα τοῖσ πραττομένοισ, ὅσ’ ἂν αἱ πλείουσ γνῶμαι δοκιμάσωσι·

καὶ περὶ τούτων εὐθὺσ ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν ἱερὰ θύσαντεσ ὁρ́κουσ ἔδοσαν ἀλλήλοισ·

οὕτωσ οἰόμενοι μάλιστα τὸ τῆσ δημαρχίασ ἀκατάλυτον ἔσεσθαι κράτοσ, ἐὰν τὸ στασιάζον ἐξ αὐτῆσ ἀναιρεθῇ. τοῦτο δὴ φυλάττοντεσ τὸ συνωμόσιον εἶπον ἀπάγεσθαι τὸν φύλακα τῆσ ἀρχῆσ τῶν ὑπάτων, κοινὴν ἁπάντων εἶναι λέγοντεσ τὴν γνώμην, οὐ μὴν διέμεινάν γ’ ἐπὶ τῆσ ὀργῆσ, ἀλλὰ τοῖσ πρεσβυτάτοισ τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου παραιτουμένοισ τὸν ἄνδρα ἀφῆκαν, τόν τε φθόνον ὑφορώμενοι τοῦ πράγματοσ, ὅτι πρῶτοι ἔμελλον θανάτῳ ζημιῶσαι τὸν ἄνδρα τὸ κελευσθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ποιήσαντα, καὶ δεδοικότεσ, μὴ ἀπὸ ταύτησ τῆσ προφάσεωσ εἰσ ἀπόνοιαν ἀναγκασθῶσιν οἱ πατρίκιοι τραπέσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION