Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 8

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 8)

ταῦτ’ εἰπόντοσ αὐτοῦ κραυγή τε ἐκ τῶν παρόντων ἐγένετο καὶ ὁρμὴ πολλῶν ἐπὶ τὴν ἐκ χειρὸσ δίκην. ἀλλ’ οἵ τε ὕπατοι ἐμποδὼν ἐγένοντο καὶ τῶν δημάρχων οἱ πλείουσ πονηρὸν ἔθοσ οὐκ ἀξιοῦντεσ εἰσ τὴν πόλιν εἰσάγειν. ἦν δὲ καὶ τοῦ δήμου τὸ καθαρώτατον οὐ βουλόμενον ἀποστερεῖν λόγου τοὺσ ὑπὲρ τῶν μεγίστων ἀγωνιζομένουσ. τότε μὲν οὖν ἐπέσχε τὴν τῶν θρασυτέρων ὁρμὴν ἡ τοῦ δικαίου πρόνοια, καὶ ἀναβολὴν ἔλαβεν ἡ δίκη, οὐ μικρᾶσ ἐμπεσούσησ φιλοτιμίασ καὶ ζητήσεωσ ὑπὲρ τοῦ σώματοσ, εἴτ’ ἐν δεσμοῖσ αὐτὸ δεῖ φυλάττεσθαι τέωσ, εἴτ’ ἐγγυητὰσ δοῦναι τῆσ ἀφίξεωσ, ὥσπερ καὶ ὁ πατὴρ ἠξίου·

καὶ ἡ βουλὴ συνελθοῦσα ἐψηφίσατο χρήμασι διεγγυηθὲν ἐλεύθερον εἶναι τὸ σῶμα μέχρι δίκησ.

τῇ δ’ ἑξῆσ ἡμέρᾳ συναγαγόντεσ οἱ δήμαρχοι τὸ πλῆθοσ, ἐκλιπόντοσ τοῦ μειρακίου τὴν δίκην, ἐκύρωσαν τὴν κατ’ αὐτοῦ ψῆφον καὶ τοὺσ ἐγγυητὰσ δέκα ὄντασ ἐπράξαντο τὰ περὶ τοῦ σώματοσ τῆσ ἀποκαταστάσεωσ ὁμολογηθέντα χρήματα.

Καίσων μὲν οὖν τοιαύτῃ περιπεσὼν ἐπιβουλῇ, κατασκευασαμένων ἅπαντα τῶν δημάρχων καὶ Οὐολουσκίου ψευδῆ μαρτυρήσαντοσ, ὡσ ἐγένετο φανερὸν σὺν χρόνῳ, φεύγων εἰσ Τυρρηνίαν ᾤχετο·

ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ τὰ πλεῖστα τῆσ οὐσίασ ἀπεμπολήσασ καὶ τὰ ὁμολογηθέντα ὑπὸ τῶν ἐγγυητῶν χρήματα ἀποδοὺσ ἑαυτῷ χωρίον ἓν μικρὸν ὑπολειπόμενοσ πέραν τοῦ Τεβέριοσ ποταμοῦ, ἐν ᾧ ταπεινή τισ ἦν καλύβη, γεωργῶν αὐτόθι μετὰ δούλων ὀλίγων ἐπίπονον καὶ ταλαίπωρον ἔζη βίον ὑπὸ λύπησ τε καὶ πενίασ, οὔτε πόλιν ὁρῶν οὔτε φίλουσ ἀσπαζόμενοσ οὔθ’ ἑορτάζων οὔτ’ ἄλλησ εὐφροσύνησ οὐδεμιᾶσ ἑαυτῷ μεταδιδούσ. τοῖσ μέντοι δημάρχοισ πολὺ τὸ παράλογον ἐγένετο τῆσ ἐλπίδοσ. οὐ γὰρ ὅπωσ ἐπαύσατο ἡ τῶν νέων φιλοτιμία σωφρονισθεῖσα τῇ Καίσωνοσ συμφορᾷ, πολὺ δὲ χαλεπωτέρα καὶ πλείων ἐγένετο ἔργοισ τε καὶ λόγοισ καταγωνιζομένη τὸν νόμον· ὥστ’ οὐθὲν ἔτι αὐτοῖσ ἐξεγένετο διαπράξασθαι δαπανηθέντοσ εἰσ ταῦτα τοῦ χρόνου τῆσ ἀρχῆσ.

ὁ μέντοι δῆμοσ εἰσ τὸν ἐπιόντα πάλιν ἐνιαυτὸν ἄρχοντασ ἀπέδειξεν αὐτούσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION