Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 77

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 77)

ἐχρῶντο δ’ εἰσ τὰσ χεῖρασ ἀποπλύνοντεσ αὐτὰσ καὶ σμήματι ἀπορύψεωσ χάριν, ὡσ παρίστησιν Ἀντιφάνησ ἐν Κωρύκῳ· ἐν ὅσῳ δ’ ἀκροῶμαί σου κέλευσὸν μοί τινα φέρειν ἀπονίψασθαι. β. δότω τισ δεῦρ’ ὕδωρ καὶ σμῆμα. ἔτι δὲ καὶ εὐώδεσι τὰσ χεῖρασ κατεχρίοντο τὰσ ἀπομαγδαλίασ ἀτιμάσαντεσ, ἃσ Λακεδαιμόνιοι ἐκάλουν κυνάδασ, ὥσ φησι Πολέμων ἐν τῇ περὶ ὀνομάτων ἀδόξων ἐπιστολῇ. περὶ δὲ τοῦ εὐώδεσι χρίεσθαι τὰσ χεῖρασ Ἐπιγένησ ἢ ι Ἀντιφάνησ φησὶν ἐν Ἀργυρίου ἀφανισμῷ οὕτωσ· τότε περιπατήσεισ κἀπονίψει κατὰ τρόπον τὰσ χεῖρασ εὐώδη λαβὼν γῆν. καὶ Φιλόξενοσ δ’ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Δείπνῳ φησίν ἔπειτα δὲ παῖδεσ νίπτρ’ ἔδοσαν κατὰ χειρῶν, σμήμασιν ἰρινομείκτοισ χλιεροθαλπὲσ ὕδωρ ἐπεγχέοντεσ τόσσον ὅσον τισ ἔχρῃζ’, ἐκτρίμματά τε λαμπρὰ σινδονυφῆ, δίδοσαν δὲ χρίματὰ τ’ ἀμβροσίοδμα καὶ στεφάνουσ ἰοθαλέασ. Δρόμων δ’ ἐν Ψαλτρίᾳ·

ἐπέχει τισ, ἀπενιζόμεθα, τοὺσ στεφάνουσ πάλιν τοὺσ ἑσπερίνουσ λαβόντεσ ἐστεφανούμεθα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION