Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 50

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 50)

φάσσαι. Ἀριστοτέλησ φησὶ περιστερῶν μὲν εἶναι ἓν γένοσ, εἴδη δὲ πέντε, γράφων οὕτωσ· "περιστερά, οἰνάσ, φάψ, φάσσα, τρυγών. ἐν δὲ πέμπτῳ περὶ ζῴων μορίων τὴν φάβα οὐκ ὀνομάζει, καίτοι Αἰσχύλου ἐν τῷ σατυρικῷ Πρωτεῖ οὕτω μνημονεύοντοσ τοῦ ὄρνιθοσ· σιτουμένην δύστηνον ἀθλίαν φάβα, μέσακτα πλευρὰ πρὸσ πτύοισ πεπλεγμένην. κἀν Φιλοκτήτῃ δὲ κατὰ γενικὴν κλίσιν φαβῶν εἴρηκεν. "μείζων ἐστὶ τῆσ περιστερᾶσ, χρῶμα δ’ ἔχει οἰνωπόν, ἡ δὲ φὰψ μέσον περιστερᾶσ καὶ οἰνάδοσ, ἡ δὲ φάσσα ἀλέκτοροσ τὸ μέγεθοσ, χρῶμα δὲ σποδιόν, ἡ δὲ τρυγὼν πάντων ἐλάττων, χρῶμα δὲ τεφρόν. αὕτη δὲ θέρουσ φαίνεται, τὸν δὲ χειμῶνα φωλεύει. "ἡ δὲ φὰψ καὶ ἡ περιστερὰ αἰεὶ φαίνονται, ἡ δ’ οἰνὰσ φθινοπώρῳ μόνῳ. πολυχρονιωτέρα δὲ εἶναι λέγεται τούτων ἡ φάσσα· "καὶ γὰρ τριάκοντα καὶ τεσσαράκοντα ζῇ ἔτη. "οὐκ ἀπολείπουσι δ’ ἑώσ θανάτου οὔτε οἱ ἄρρενεσ τὰσ θηλείασ οὔτε αἱ θήλειαι τοὺσ ἄρρενασ, ἀλλὰ καὶ τελευτήσαντοσ χηρεύει ὁ ὑπολειπόμενοσ, τὸ δ’ αὐτὸ ποιοῦσι καὶ κόρακεσ καὶ κορῶναι καὶ κολοιοί· "ἐπῳάζει δ’ ἐκ διαδοχῆσ πᾶν τὸ περιστεροειδὲσ γένοσ, καὶ γενομένων τῶν νεοττῶν ὁ ἄρρην ἐμπτύει αὐτοῖσ, ὡσ μὴ βασκανθῶσι. "τίκτει δὲ ᾠὰ δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἄρρεν ποιεῖ , τὸ δὲ δεύτερον θῆλυ, τίκτουσι δὲ πᾶσαν ὡρ́αν τοῦ ἔτουσ· "διὸ δὴ καὶ δεκάκισ τοῦ ἐνιαυτοῦ τιθέασιν, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ δωδεκάκισ. "τεκοῦσα γὰρ τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ συλλαμβάνει. ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ φησιν Ἀριστοτέλησ ὅτι περιστερὰ ἕτερον, πελειὰσ δ’ ἔλαττον, καὶ ὅτι ἡ πελειὰσ τιθασὸν γίνεται, περιστερά δὲ καὶ μέλαν καὶ μικρὸν καὶ ἐρυθρόπουν καὶ τραχύπουν διὸ οὐδεὶσ τρέφει, ἴδιον δὲ λέγει τῆσ περιστερᾶσ τὸ κυνεῖν αὐτὰσ ὅταν μέλλωσιν ἀναβαίνειν ἢ οὐκ ἀνέχεσθαι τὰσ θηλείασ.

ὁ δὲ πρεσβύτεροσ, φησί, καὶ προαναβαίνει καὶ μὴ κύσασ·

οἱ δὲ νεώτεροι αἰεὶ τοῦτο ποιήσαντεσ ὀχεύουσιν. καὶ αἱ θήλειαι δ’ ἀλλήλασ ἀναβαίνουσιν, ὅταν ἄρρην μὴ παρῇ, κυνήσασαι· καὶ οὐδὲν προιέμεναι εἰσ ἀλλήλασ τίκτουσιν ᾠά, ἐξ ὧν οὐ γίνεται νεοττόσ. οἱ δὲ Δωριεῖσ τὴν πελειάδα ἀντὶ περιστερᾶσ τιθέασιν, ὡσ Σώφρων ἐν γυναικείοισ. πυραλλίδα, περιστεράν, τρυγόνα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION