Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 39

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 39)

ἀτταγᾶσ . Ἀριστοφάνησ Πελαργοῖσ· ἀτταγᾶσ ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινικίοισ κρέασ. Ἀλέξανδροσ δ’ ὁ Μύνδιόσ φησιν ὅτι μικρῷ μὲν μείζων ἐστὶ πέρδικοσ, ὅλοσ δὲ κατάγραφοσ τὰ περὶ τὸν νῶτον, κεραμεοῦσ τὴν χρόαν, ὑποπυρρίζων μᾶλλον, θηρεύεται δ’ ὑπὸ κυνηγῶν διὰ τὸ βάροσ καὶ τὴν τῶν πτερῶν βραχύτητα. ἐστὶ δὲ κονιστικὸσ πολύτεκνόσ τε καὶ σπερμολόγοσ.

"εἰσ Αἴγυπτον οἱ ἀτταγαῖ καὶ ἀφεθέντεσ εἰσ τὰσ ὕλασ ἑώσ μέν τινοσ ὄρτυγοσ φωνὴν ἀφίεσαν, ἐπεὶ δὲ τοῦ ποταμοῦ κοίλου ῥυέντοσ λιμὸσ ἐγένετο καὶ πολλοὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν ἀπώλλυντο, οὐ διέλιπον σαφέστερον τῶν παίδων τῶν τρανοτάτων ἑώσ νῦν λέγοντεσ ’ τρὶσ τοῖσ κακούργοισ κακά. συλληφθέντεσ δὲ οὐ μόνον οὐ τιθασεύονται, ἀλλ’ οὐδὲ φωνὴν ἔτι ἀφιᾶσιν. "ἐὰν δὲ ἀφεθῶσι, φωνήεντεσ πάλιν γίγνονται. μνημονεύει αὐτῶν Ἱππῶναξ οὕτωσ ·

οὐδ’ ἀτταγᾶσ τε καὶ λαγὼσ διατρώγων. καὶ Ἀριστοφάνησ ἐν Ὄρνισιν ἐν δ’ Ἀχαρνεῦσιν καὶ ὡσ πλεοναζόντων αὐτῶν ἐν τῇ Μεγαρικῇ. περισπῶσι δ’ οἱ Ἀττικοὶ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον τοὔνομα. τὰ γὰρ εἰσ ασ λήγοντα ἐκτεταμένον ὑπὲρ δύο συλλαβὰσ ὅτε ἔχει τὸ ἄλφα παραλῆγον, βαρύτονά ἐστιν, οἱο͂ν ἀκάμασ, Σακάδασ, ἀδάμασ. λεκτέον δὲ καὶ ἀτταγαῖ καὶ οὐχὶ ἀτταγῆνεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION