Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 39 2:

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 39 2:)

ἐστὶ δὲ κονιστικὸσ πολύτεκνόσ τε καὶ σπερμολόγοσ. "εἰσ Αἴγυπτον οἱ ἀτταγαῖ καὶ ἀφεθέντεσ εἰσ τὰσ ὕλασ ἑώσ μέν τινοσ ὄρτυγοσ φωνὴν ἀφίεσαν, ἐπεὶ δὲ τοῦ ποταμοῦ κοίλου ῥυέντοσ λιμὸσ ἐγένετο καὶ πολλοὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν ἀπώλλυντο, οὐ διέλιπον σαφέστερον τῶν παίδων τῶν τρανοτάτων ἑώσ νῦν λέγοντεσ ’ τρὶσ τοῖσ κακούργοισ κακά. συλληφθέντεσ δὲ οὐ μόνον οὐ τιθασεύονται, ἀλλ’ οὐδὲ φωνὴν ἔτι ἀφιᾶσιν. "ἐὰν δὲ ἀφεθῶσι, φωνήεντεσ πάλιν γίγνονται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION