Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 12

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 12)

σταφυλῖνοσ. "ἱκανῶσ δὲ θρεπτικὸσ καὶ εὐστόμαχοσ μέσωσ διαχωρητικόσ τε καὶ πνευματώδησ, δύσπεπτοσ, οὐρητικὸσ ἱκανῶσ, διεγερτικὸσ πρὸσ ἀφροδίσια· "διὸ καὶ ὑπ’ ἐνίων φίλτρον καλεῖται. Νουμήνιοσ δ’ ἐν τῷ Ἁλιευτικῷ φησι· φύλλων δ’ ὅσσ1’ ἄσπαρτα τά τ’ ἐρρίζωται ἀρούραισ χείματοσ ἠδ’ ὁπόταν πολυάνθεμον εἰᾶρ ἵκηται, αὐχμηρὴν σκόλυμόν τε καὶ ἀγριάδα σταφυλῖνον, καὶ ῥάφυν ἐμπέδιον καὶ καυκαλίδ’ ἀγροιῶτιν. Νίκανδροσ δ’ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν φησιν ἐν δέ τε καὶ μαράθου καυλὸσ βαθύσ, ἐν δέ τε ῥίζαι πετραίου, ὁ σὺν δ’ αὐτὸσ ἐπαυχμήεισ σταφυλῖνοσ, σμυρνεῖον σόγκοσ τε κυνόγλωσσόσ τε σέρισ τε· σὺν καὶ ἄρου δριμεῖα καταψήχοιο πέτηλα ἠδ’ ὅπερ ὄρνιθοσ κλέεται γάλα. μνημονεύει τοῦ σταφυλίνου καὶ Θεόφραστοσ. Φαινίασ δ’ ἐν ε’ περὶ φυτῶν γράφει οὕτωσ· κἀν τῷ πρώτῳ δέ φησι·

"πετασώδη τὴν τῶν σπερμάτων ἀπείληφε φύσιν ἄννησον, μάραθον, σταφυλῖνοσ, καυκαλίσ, κώνειον, κόριον, σκίλλα, ἣν ἔνιοι μυηφόνον. ἐπεὶ δὲ ἄρου ἐμνημόνευσεν ὁ Νίκανδροσ, προσαποδοτέον ὅτι καὶ Φαινίασ ἐν τῷ προειρημένῳ βιβλίῳ γράφει οὕτωσ · "δρακόντιον, ὃ ἔνιοι ἄρον ἀρωνια. τὸν δὲ σταφυλῖνον Διοκλῆσ ἐν πρώτῳ Ὑγιεινῶν ἀσταφυλῖνον καλεῖ. σταφυλῖνοσ εὐχυλότερόν ἐστι τοῦ σταφυλίνου καὶ μᾶλλον θερμαντικώτερον, οὐρητικώτερον, εὐστόμαχον, εὐοικονόμητον, ὡσ ὁ Δίφιλοσ ἱστορεῖ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION