Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 54

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 54)

συντεθέντασ ἐκ τῶν Στίλπωνοσ καὶ Ζήνωνοσ ἀπομνημονευμάτων, ἐν οἷσ ζητεῖ , ὅπωσ ἐν μὴ κατακοιμηθῶσιν οἱ συμπόται, καὶ πῶσ ταῖσ ἐπιχύσεσι χρηστέον πηνίκα τε εἰσακτέον τοὺσ ὡραίουσ καὶ τὰσ ὡραίασ εἰσ τὸ συμπόσιον καὶ πότε αὐτοὺσ προσδεκτέον ὡραιζομένουσ καὶ πότε παραπεμπτέον ὡσ ὑπερορῶντασ, καὶ περὶ προσοψημάτων καὶ περὶ ἄρτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τε περιεργότερον περὶ φιλημάτων εἴρηκεν ὁ Σωφρονίσκου φιλόσοφοσ, ὃσ περὶ ταῦτα τὴν διάνοιαν ἀεὶ στρέφων πιστευθείσ, ὥσ φησιν Ἕρμιπποσ, ὑπ’ Ἀντιγόνου τὸν Ἀκροκόρινθον κωθωνιζόμενοσ ἐξέπεσεν καὶ αὐτῆσ τῆσ Κορίνθου, καταστρατηγηθεὶσ ὑπὸ τοῦ Σικυωνίου Ἀράτου, ὁ πρότερον ἐν τοῖσ διαλόγοισ πρὸσ Ζήνωνα διαμιλλώμενοσ ὡσ ὁ σοφὸσ πάντωσ ἂν εἰή καὶ στρατηγὸσ ἀγαθόσ, μόνον τοῦτο διὰ τῶν ἔργων διαβεβαιωσάμενοσ ὁ καλὸσ τοῦ Ζήνωνοσ οἰκετιεύσ. πεπλανῆσθαι εἶπε τὸν ἐπιγράψαντα·

"Περσαῖον Ζήνωνοσ οἰκετιᾶ.

ἦν γὰρ ὄντωσ οἰκέτησ γεγονὼσ τοῦ Ζήνωνοσ, ὡσ Νικίασ ὁ Νικαεὺσ ἱστορεῖ ἐν τῇ περὶ τῶν φιλοσόφων ἱστορίᾳ καὶ Σωτίων ὁ Ἀλεξανδρεὺσ ἐν ταῖσ Διαδοχαῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION