Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 40

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 40)

"Κελτοί, φησίν, ἐνίοτε παρὰ τὸ δεῖπνον μονομαχοῦσιν. "ἐν γάρ τοῖσ ὅπλοισ ἀγερθέντεσ σκιαμαχοῦσι καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ ἀκροχειρίζονται, ποτὲ δὲ καὶ μέχρι τραύματοσ προίασιν καὶ ἐκ τούτου ἐρεθισθέντεσ, ἐὰν μὴ ἐπισχῶσιν οἱ παρόντεσ, καὶ ἑώσ ἀναιρέσεωσ ἔρχονται, τὸ δὲ παλαιόν, φησίν, ὅτι παρατεθέντων κωλήνων τὸ μηρίον ὁ κράτιστοσ ἐλάμβανεν εἰ δέ τισ ἕτεροσ ἀντιποιήσαιτο, συνίσταντο μονομαχήσοντεσ μέχρι θανάτου, ἄλλοι δ’ ἐν θεάτρῳ λαβόντεσ ἀργύριον ἢ χρυσίον, οἱ δὲ οἴνου κεραμίων ἀριθμόν τινα, καὶ πιστωσάμενοι τὴν δόσιν καὶ τοῖσ ἀναγκαίοισ φίλοισ διαδωρησάμενοι ὕπτιοι ἐκταθέντεσ ἐπὶ θυρεῶν κεῖνται, καὶ παραστάσ τισ ξίφει τὸν λαιμὸν ἀποκόπτει" Εὐφορίων δ’ ὁ Χαλκιδεὺσ ἐν ἱστορικοῖσ ὑπομνήμασιν οὕτω γράφει· "παρὰ δὲ τοῖσ Ῥωμαίοισ προτίθεσθαι πέντε μνᾶσ τοῖσ ὑπομένειν βουλομένοισ τὴν κεφαλὴν ἀποκοπῆναι πελέκει, ὥστε τοὺσ κληρονόμουσ κομίσασθαι τὸ ἆθλον·

"καὶ πολλάκισ ἀπογραφομένουσ πλείουσ δικαιολογεῖσθαι καθ’ ὃ δικαιότατόσ ἐστιν ἕκαστοσ αὐτῶν ἀποτυμπανισθῆναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION