Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 38

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 38)

"ὁ δὲ καλούμενοσ φίλοσ τραπέζησ μὲν οὐ κοινωνεῖ, χαμαὶ δ’ ὑποκαθήμενοσ ἐφ’ ὑψηλῆσ κλίνησ κατακειμένῳ τῷ βασιλεῖ τὸ παραβληθὲν ὑπ’ αὐτοῦ κυνιστὶ σιτεῖται καὶ πολλάκισ διὰ τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν ἀποσπασθεὶσ τοῦ χαμαιπετοῦσ δείπνου ῥάβδοισ καὶ ἱμᾶσιν ἀστραγαλωτοῖσ μαστιγοῦται καὶ γενόμενοσ αἱμόφυρτοσ τὸν τιμωρησάμενον ὡσ εὐεργέτην ἐπὶ τὸ ἔδαφοσ πρηνὴσ προσπεσὼν προσκυνεῖ. ἐν δὲ τῇ ισ ’ περὶ Σελεύκου διηγούμενοσ τοῦ βασιλέωσ, ὡσ εἰσ Μηδίαν ἀνελθὼν καὶ πολεμῶν Ἀρσάκει ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τοῦ βαρβάρου καὶ ὡσ πολὺν χρόνον παρὰ τῷ Ἀρσάκει διέτριψεν ἀγόμενοσ βασιλικῶσ, γράφει καὶ ταῦτα·

"παρὰ Πάρθοισ ἐν τοῖσ δείπνοισ ὁ βασιλεὺσ τήν τε κλίνην ἐφ’ ἧσ μόνοσ κατέκειτο μετεωροτέραν τῶν ἄλλων καὶ κεχωρισμένην εἶχε καὶ τὴν τράπεζαν μόνῳ καθάπερ ἡρ́ωι πλήρη βαρβαρικῶν θοιναμάτων παρακειμένην. ἱστορῶν δὲ καὶ περὶ Ἡρακλέωνοσ τοῦ Βεροιαίου, ὃσ ὑπὸ τοῦ Γρυποῦ καλουμένου Ἀντιόχου τοῦ βασιλέωσ προαχθεὶσ μικροῦ δεῖν τῆσ βασιλείασ ἐξέβαλε τὸν εὐεργέτην, γράφει ἐν τῇ λδ τῶν ἱστοριῶν τάδε·

"ἐποιεῖτό τε τῶν στρατιωτῶν τὰσ κατακλίσεισ ἐπὶ τοῦ ἐδάφουσ ἐν ὑπαίθρῳ ἀνὰ χιλίουσ δειπνίζων. "τὸ δὲ δεῖπνον ἦν ἄρτοσ μέγασ καὶ κρέασ, τὸ δὲ ποτὸν κεκραμένοσ οἶνοσ οἱο͂σ δήποτε ὕδατι ψυχρῷ. διηκόνουν δὲ ἄνδρεσ μαχαιροφόροι καὶ σιωπὴ ἦν εὔτακτοσ. "ἐν τῇ Ῥωμαίων, φησίν, πόλει ὅταν εὐωχῶνται ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέουσ ἱερῷ, δειπνίζοντοσ τοῦ κατὰ καιρὸν θριαμβεύοντοσ, καὶ ἡ παρασκευὴ τῆσ εὐωχίασ Ἡρακλεωτική ἐστι.

"διοινοχοεῖται μὲν γὰρ οἰνόμελι, τὰ δὲ βρώματα ἄρτοι μεγάλοι καὶ καπνιστὰ κρέα ἑφθὰ καὶ τῶν προσφάτωσ καθιερευθέντων ὀπτὰ δαψιλῆ. παρὰ δὲ Τυρρηνοῖσ δὶσ τῆσ ἡμέρασ τράπεζαι πολυτελεῖσ παρασκευάζονται ἀνθιναί τε στρωμναὶ καὶ ἐκπώματα ἀργυρᾶ παντοδαπά, καὶ δούλων πλῆθοσ εὐπρεπῶν παρέστηκεν ἐσθήσεσι πολυτελέσι κεκοσμημένων. Τίμαιοσ δ’ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ τὰσ θεραπαίνασ φησὶ παρ’ αὐτοῖσ μέχρι οὗ ἂν αὐξηθῶσι γυμνὰσ διακονεῖσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION