Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 36

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 36)

"Κελτοί, φησί, τὰσ τροφὰσ προτίθενται χόρτον ὑποβάλλοντεσ καὶ ἐπὶ τραπεζῶν ξυλίνων μικρὸν ἀπὸ τῆσ γῆσ ἐπηρμένων, ἡ τροφὴ δ’ ἐστὶν ἄρτοι μὲν ὀλίγοι, κρέα δὲ πολλὰ ἐν ὕδατι καὶ ὀπτὰ ἐπ’ ἀνθράκων ἢ ὀβελίσκων, προσφέρονται δὲ ταῦτα καθαρείωσ μέν, λεοντωδῶσ δέ, ταῖσ χερσὶν ἀμφοτέραισ αἴροντεσ ὅλα μέλη καὶ ἀποδάκνοντεσ, ἐὰν δὲ ᾖ τι δυσαπόσπαστον, μαχαιρίῳ μικρῷ παρατέμνοντεσ, ὃ τοῖσ κολεοῖσ ἐν ἰδίᾳ θήκῃ παράκειται. "προσφέρονται δὲ καὶ ἰχθῦσ οἵ τε παρὰ τοὺσ ποταμοὺσ οἰκοῦντεσ καὶ παρὰ τὴν ἐντὸσ καὶ τὴν ἔξω θάλασσαν, καὶ τούτουσ δὲ ὀπτοὺσ μετὰ ἁλῶν καὶ ὄξουσ καὶ κυμίνου· "τοῦτο δὲ καὶ εἰσ τὸ ποτὸν ἐμβάλλουσιν. "ἐλαίῳ δ’ οὐ χρῶνται διὰ σπάνιν καὶ διὰ τὸ ἀσύνηθεσ ἀηδὲσ αὐτοῖσ φαίνεται, ὅταν δὲ πλείονεσ συνδειπνῶσι, κάθηνται μὲν ἐν κύκλῳ, μέσοσ δὲ ὁ κράτιστοσ ὡσ ἂν κορυφαῖοσ χοροῦ, διαφέρων τῶν ἄλλων ἢ κατὰ τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν ἢ κατὰ γένοσ ἢ κατὰ πλοῦτον. "ὁ δ’ ὑποδεχόμενοσ παρ’ αὐτόν, ἐφεξῆσ δ’ ἑκατέρωθε κατ’ ἀξίαν ἧσ ἔχουσιν ὑπεροχῆσ, καὶ οἱ μὲν τοὺσ θυρεοὺσ ὁπλοφοροῦντεσ ἐκ τῶν ὀπίσω παρεστᾶσιν, οἱ δὲ δορυφόροι κατὰ τὴν ἀντικρὺ καθήμενοι κύκλῳ καθάπερ οἱ δεσπόται συνευωχοῦνται. "τὸ δὲ ποτὸν οἱ διακονοῦντεσ ἐν ἀγγείοισ περιφέρουσιν ἐοικόσι μὲν ἀμβίκοισ, ἢ κεραμέοισ ἢ ἀργυροῖσ· "καὶ γὰρ τοὺσ πίνακασ ἐφ’ ὧν τὰσ τροφὰσ προτίθενται τοιούτουσ ἔχουσιν οἱ δὲ χαλκοῦσ, οἱ δὲ κάνεα ξύλινα καὶ πλεκτά, τὸ δὲ πινόμενόν ἐστι παρὰ μὲν τοῖσ πλουτοῦσιν οἶνοσ ἐξ Ἰταλίασ καὶ τῆσ Μασσαλιητῶν χώρασ παρακομιζόμενοσ, ἄκρατοσ δ’ οὗτοσ· "ἐνίοτε δὲ ὀλίγον ὕδωρ παραμίγνυται· "παρὰ δὲ τοῖσ ὑποδεεστέροισ ζύθοσ πύρινον μετὰ μέλιτοσ ἐσκευασμένον, παρὰ δὲ τοῖσ πολλοῖσ καθ’ αὑτό· "καλεῖται δὲ κόρμα. "ἀπορροφοῦσι δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ποτηρίου κατὰ μικρόν, οὐ πλεῖον κυάθου πυκνότερον δὲ τοῦτο ποιοῦσι. "περιφέρει δὲ ὁ παῖσ ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ τὰ λαιά· "οὕτωσ διακονοῦνται. "καὶ τοὺσ θεοὺσ προσκυνοῦσιν ἐπὶ τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION