Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 35

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 35)

Θρᾳκίων δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ζ Ἀναβάσεωσ τὸ παρὰ Σεύθῃ διαγράφων συμπόσιον ἐν τούτοισ· "ἐπειδὴ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον πάντεσ τὸ δὲ δεῖπνον ἦν καθημένοισ κύκλῳ, ἔπειτα δὲ τρίποδεσ εἰσηνέχθησαν πᾶσιν.

"οὗτοι δὲ ὅσον εἴκοσι κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων καὶ ἄρτοι ζύμητεσ μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸσ τοῖσ κρέασι. "μάλιστα δ’ αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺσ ξένουσ αἰεὶ ἐτίθεντο· "νόμοσ γὰρ ἦν. καὶ πρῶτοσ τοῦτ’ ἐποίει Σεύθησ· "ἀνελόμενοσ τοὺσ παρ’ αὑτῷ κειμένουσ ἄρτουσ διέκλα κατὰ μικρὰ καὶ διερρίπτει οἷσ αὐτῷ ἐδόκει καὶ τὰ κρέα ὡσαύτωσ, ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλιπών. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐποίουν, καθ’ οὓσ καὶ αἱ τράπεζαι ἔκειντο. "Ἀρκὰσ δέ τισ Ἀρύστασ ὄνομα, φαγεῖν δεινόσ, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἰά χαίρειν, λαβὼν δ’ εἰσ τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα θέμενοσ ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. "κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον καὶ πάντεσ ἐδέχοντο. "ὁ δὲ Ἀρύστασ ἐπεὶ παρ’ αὐτὸν φέρων τὸ κέρασ ὁ οἰνοχόοσ ἦν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκ ἔτι δειπνοῦντα· "’ ἐκείνῳ, ἔφη, δόσ· "σχολάζει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δ’ οὔπω ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλωσ ἐγένετο. "ἐπεὶ δὲ προὐχώρει ὁ πότοσ, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ ἵππον ἔχων λευκὸν καὶ λαβὼν κέρασ μεστὸν ’ προπίνω σοι, ὦ Σεύθη, ἔφη, καὶ τὸν ἵππον δωροῦμαι, ἐφ’ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν θέλῃσ αἱρήσεισ καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃσ τὸν πολέμιον. "’ ἄλλοσ παῖδα εἰσαγαγὼν οὕτωσ ἐδωρήσατο προπίνων καὶ ἄλλοσ ἱμάτια τῇ γυναικί, καὶ Τιμασίων προπίνων φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ κοπίδα ἀξίαν δέκα μνῶν. Γνήσιπποσ δὲ τισ Ἀθηναῖοσ ἀναστὰσ εἶπεν ὅτι ἀρχαῖοσ εἰή νόμοσ κάλλιστοσ τοὺσ μὲν ἔχοντασ διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆσ ἕνεκα, τοῖσ δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα. Ξενοφῶν δὲ ἀνέστη θαρσαλέωσ καὶ δεξάμενοσ τὸ κέρασ εἶπεν ἐγώ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺσ ἐμοὺσ τούτουσ ἑταίρουσ φίλουσ εἶναι πιστοὺσ καὶ οὐδένα ἄκοντα, καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντεσ, ἀλλὰ καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν βουλόμενοι. "’ καὶ ὁ Σεύθησ ἀναστὰσ συνέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ’ αὐτοῦ τὸ κέρασ, μετὰ δὲ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί τε οἱοίσ σημαίνουσιν αὐλοῦντεσ καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαισ ῥυθμούσ τε καὶ οἱονεὶ μάγαδιν σαλπίζοντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION