Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 34

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 34)

συντελέσαι ποιήσαντα οὕτωσ, κατὰ τόπουσ τῆσ χώρασ τὰσ ἐπικαιροτάτασ τῶν ὁδῶν διέλαβε σταθμοῖσ ἐπί τε τούτοισ ἐκ χαράκων καὶ τῶν καλάμων τῶν τε οἰσυίνων ἐπεβάλλετο σκηνὰσ χωρούσασ ἀνὰ τετρακοσίουσ ἄνδρασ καὶ πλείουσ ἔτι, καθὼσ ἂν ἐκποιῶσιν οἱ τόποι τό τ’ ἀπὸ τῶν πόλεων δέξασθαι καὶ τῶν κωμῶν μέλλον ἐπιρρεῖν πλῆθοσ, ἐνταῦθα δὲ λέβητασ ἐπέστησε κρεῶν παντοδαπῶν μεγάλουσ, οὓσ πρὸ ἐνιαυτοῦ καὶ πρὸ τοῦ μέλλειν μεταπεμψάμενοσ τεχνίτασ ἐξ ἄλλων πόλεων ἐχαλκεύσατο. θύματα δὲ καταβάλλεσθαι ταύρων καὶ συῶν καὶ προβάτων τε καὶ τῶν λοιπῶν κτηνῶν ἑκάστησ ἡμέρασ πολλά, πίθουσ τε οἴνου παρεσκευάσθαι καὶ πλῆθοσ ἀλφίτων πεφυραμένων.

"καὶ οὐ μόνον, φησίν, οἱ παραγινόμενοι τῶν Γαλατῶν ἀπὸ τῶν κωμῶν καὶ τῶν πόλεων ἀπέλαυον,4 ἀλλὰ καὶ οἱ παριόντεσ ξένοι ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων παίδων οὐκ ἠφίεντο ἑώσ ἂν μεταλάβωσι τῶν παρασκευασθέντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION