Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 32

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 32)

"ἐν τῷ πρυτανείῳ δειπνοῦσι γενεθλίοισ Ἑστίασ Πρυτανίτιδοσ καὶ Διονυσίοισ, ἔτι δὲ τῇ τοῦ Κωμαίου Ἀπόλλωνοσ πανηγύρει, εἰσιόντεσ πάντεσ ἐν στολαῖσ λευκαῖσ, ἃσ μέχρι καὶ νῦν καλοῦσι πρυτανικὰσ ἐσθῆτασ. "ἐὰν δέ τισ Ναυκρατιτῶν γάμουσ ἑστιᾷ, ὡσ ἐν τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπείρηται ᾠὰ καὶ μελίπηκτα δίδοσθαι. "καὶ κατακλιθέντεσ ἐπανίστανται εἰσ γόνατα τοῦ ἱεροκήρυκοσ τὰσ πατρίουσ εὐχὰσ καταλέγοντοσ συσπένδοντεσ. "μετὰ δὲ ταῦτα κατακλιθέντεσ λαμβάνουσιν ἕκαστοσ οἴνου κοτύλασ δύο πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ τε Πυθίου Ἀπόλλωνοσ καὶ τοῦ Διονύσου· "τούτων γὰρ ἑκατέρῳ διπλοῦσ ὁ οἶνοσ μετὰ καὶ τῶν ἄλλων μερίδων δίδοται. "ἔπειτα ἑκάστῳ παρατίθεται ἄρτοσ καθαρὸσ εἰσ πλάτοσ πεποιημένοσ, ἐφ’ ᾧ ἐπίκειται ἄρτοσ ἕτεροσ, ὃν κριβανίτην καλοῦσι, καὶ κρέασ ὑειόν καὶ λεκάριον πτισάνησ ἢ λαχάνου τοῦ κατὰ καιρὸν γινομένου ᾠά τε δύο καὶ τυροῦ τροφαλὶσ σῦκά τε ξηρὰ καὶ πλακοῦσ καὶ στέφανοσ, καὶ ὃσ ἂν ἔξω τι τούτων ἱεροποιὸσ παρασκευάσῃ ὑπὸ τῶν τιμούχων ζημιοῦται, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῖσ σιτουμένοισ ἐν πρυτανείῳ ἔξωθεν προσεισφέρειν τι βρώσιμον ἔξεστι, μόνα δὲ ταῦτα καταναλίσκουσι, τὰ ὑπολειπόμενα τοῖσ οἰκέταισ μεταδιδόντεσ, ταῖσ δ’ ἄλλαισ ἡμέραισ πάσαισ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔξεστι τῶν σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελθόντι εἰσ τὸ πρυτανεῖον δειπνεῖν, οἴκοθεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν τι ἢ τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχοσ ἢ ἰχθύν, κρέωσ δὲ χοιρείου βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων. ". ,1 κοτύλην οἴνου. "γυναικὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι εἰσ τὸ πρυτανεῖον ἢ μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. "οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ ἀμὶσ εἰσ τὸ πρυτανεῖον. τίσ δὲ ἡ τούτων αἰτία Οὐλπιανὸσ ἡμᾶσ διδάσκειν δίκαιοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION