Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 31

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 31)

Ἀρκαδικὸν δὲ δεῖπνον διαγράφων ὁ Μιλήσιοσ Ἑκαταῖοσ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Γενεαλογιῶν μάζασ φησὶν εἶναι καὶ ὑεά κρέα. "ὁ κατασταθείσ, φησί, παρὰ Φιγαλεῦσι σίταρχοσ ἔφερε τῆσ ἡμέρασ οἴνου τρεῖσ χόασ καὶ ἀλφίτων μέδιμνον καὶ τυροῦ πεντάμνουν καὶ τἄλλα τὰ πρὸσ τὴν ἄρτυσιν τῶν ἱερείων ἁρμόττοντα. "ἡ δὲ πόλισ παρεῖχεν ἑκατέρῳ τῶν χορῶν τρία πρόβατα καὶ μάγειρον ὑδριαφόρον τε καὶ τραπέζασ καὶ βάθρα πρὸσ τὴν καθέδραν καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν παρασκευήν, τὴν δὲ τῶν περὶ τὸν μάγειρον σκευῶν ὁ χορηγόσ, τὸ δὲ δεῖπνον ἦν τοιοῦτο· "τυρὸσ καὶ φυστὴ μᾶζα νόμου χάριν ἐπὶ χαλκῶν κανῶν τῶν παρά τισι καλουμένων μαζονόμων, ἀπὸ τῆσ χρείασ εἰληφότων τὴν ἐπωνυμίαν ὁμοῦ δὲ τῇ μάζῃ καὶ τῷ τυρῷ σπλάγχνον καὶ ἅλεσ προσφαγεῖν. καθαγισάντων δὲ ταῦτα ἐν κεραμέᾳ κοτταβίδι πιεῖν ἑκάστῳ μικρόν, καὶ ὁ προσφέρων ἂν εἶπεν ’ εὐδειπνίασ· "εἶτα δ’ εἰσ τὸ κοινὸν ζωμὸσ καὶ περίκομμα, πρόσχερα δὲ ἑκάστῳ δύο κρέα. ἐνόμιζον δ’ ἐν ἅπασι τοῖσ δείπνοισ, μάλιστα δὲ τοῖσ λεγομένοισ μαζῶσι τοῦτο γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἡ Διονυσιακὴ σύνοδοσ ἔχει τοὔνομα ‐ τοῖσ ἐσθίουσι τῶν νέων ἀνδρικώτερον ζωμὸν τ’ ἐγχεῖν πλείω καὶ μάζασ καὶ ἄρτουσ παραβάλλειν. "γενναῖοσ γὰρ ὁ τοιοῦτοσ ἐκρίνετο καὶ ἀνδρώδησ ὑπάρχειν θαυμαστὸν γὰρ ἦν καὶ περιβόητον παρ’· "αὐτοῖσ ἡ πολυφαγία. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον σπονδὰσ ἐποιοῦντο οὐκ ἀπονιψάμενοι τὰσ χεῖρασ, ἀλλ’ ἀποματτόμενοι τοῖσ ψωμοῖσ καὶ τὴν ἀπομαγδαλίαν ἕκαστοσ ἀπέφερε, τοῦτο ποιοῦντεσ ἕνεκα τῶν ἐν ταῖσ ἀμφόδοισ γινομένων νυκτερινῶν φόβων, ἀπὸ δὲ τῶν σπονδῶν παιὰν ᾄδεται. "ὅταν δὲ τοῖσ ἡρ́ωσι θύωσι, βουθυσία μεγάλη γίνεται καὶ ἑστιῶνται πάντεσ μετὰ τῶν δούλων οἱ δὲ παῖδεσ ἐν ταῖσ ἑστιάσεσι μετὰ τῶν πατέρων ἐπὶ λίθων καθήμενοι γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν . "οἱ Ἀρκάδεσ, φησίν, ἐν ταῖσ ἑστιάσεσιν ὑποδέχονται τοὺσ δεσπότασ καὶ τοὺσ δούλουσ καὶ μίαν πᾶσι τράπεζαν παρασκευάζουσι καὶ τὰ σιτία πᾶσιν εἰσ τὸ μέσον παρατιθέασι καὶ κρατῆρα τὸν αὐτὸν πᾶσι κιρνᾶσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION