Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 29

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 29)

Σωκράτησ δὲ ὁ Ῥόδιοσ ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου πολέμου τὸ Κλεοπάτρασ ἀναγράφων συμπόσιον τῆσ τελευταίασ Αἰγύπτου βασιλευσάσησ, γημαμένησ δ’ Ἀντωνίῳ τῷ Ῥωμαίων στρατηγῷ ἐν Κιλικίᾳ, φησιν οὕτωσ· "ἀπαντήσασα τῷ Ἀντωνίῳ ἡ Κλεοπάτρα ἐν Κιλικίᾳ παρεσκεύασεν αὐτῷ βασιλικὸν συμπόσιον, ἐν ᾧ πάντα χρύσεα καὶ λιθοκόλλητα περιττῶσ ἐξειργασμένα ταῖσ τέχναισ·

"ἦσαν δέ, φησί, καὶ οἱ τοῖχοι ἁλουργέσι καὶ διαχρύσοισ ἐμπεπετασμένοι ὕφεσι. "καὶ δώδεκα τρίκλινα διαστρώσασα ἐκάλεσε τὸν Ἀντώνιον μεθ’ ὧν ἐβούλετο ἡ Κλεοπάτρα, τοῦ δὲ τῇ πολυτελείᾳ τῆσ ὄψεωσ ἐκπλαγέντοσ ὑπομειδιάσασα ταῦτ’ ἔφη πάντα δωρεῖσθαι αὐτῷ καὶ εἰσ αὔριον παρεκάλει συνδειπνῆσαι πάλιν ἥκοντα μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων ὅτε καὶ πολλῷ κρεῖττον διακοσμήσασα τὸ συμπόσιον ἐποίησε φανῆναι τὰ πρῶτα μικρά, καὶ πάλιν καὶ ταῦτα ἐδωρήσατο. "τῶν δ’ ἡγεμόνων ἐφ’ ᾗ ἕκαστοσ κατέκειτο κλίνῃ καὶ τὰ κυλικεῖα καθὼσ ταῖσ στρωμναῖσ ἐμεμέριστο, ἑκάστῳ φέρειν ἐπέτρεψε, καὶ κατὰ τὴν ἄφοδον τοῖσ μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖσ κομίζουσι, τοῖσ πλείοσι δὲ καταργύροισ σκευαῖσ κεκοσμημένουσ ἵππουσ, πᾶσι δὲ λαμπτηροφόρουσ παῖδασ Αἰθίοπασ παρέστησε, τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίουσ εἰσ ῥόδα μισθοὺσ διέδωκε,1 καὶ κατεστρώθη ἐπὶ πηχυαῖα βάθη τὰ ἐδάφη τῶν ἀνδρώνων ἐμπεπετασμένων δικτύων τοῖσ ἕλιξιν. Ἱστορεῖ δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντώνιον ἐν Ἀθήναισ μετὰ ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ θέατρον κατασκευάσαντα σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασμένην ὕλῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν Βακχικῶν ἄντρων γίνεται, ταύτησ τύμπανα καὶ νεβρίδασ καὶ παντοδαπὰ ἄλλ’ ἀθύρματα Διονυσιακὰ ἐξαρτήσαντα μετὰ τῶν φίλων ἐξ ἑωθινοῦ κατακλινόμενον μεθύσκεσθαι, λειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐξ Ἰταλίασ μεταπεμφθέντων ἀκροαμάτων συνηθροισμένων ἐπὶ τὴν θέαν τῶν Πανελλήνων.

"μετεβαινε δ’ ἐνίοτε, φησίν, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν, ἀπὸ τῶν τεγῶν λαμπάσι δᾳδουχουμένησ πάσησ τῆσ ι Ἀθηναίων πόλεωσ, καὶ ἔκτοτε ἐκέλευσεν ἑαυτὸν Διόνυσον ἀνακηρύττεσθαι κατὰ τὰσ πόλεισ ἁπάσασ.

Γάιοσ δὲ ὁ αὐτοκράτωρ ὁ Καλλίκολα προσαγορευθεὶσ διὰ τὸ ἐν στρατοπέδῳ γεννηθῆναι οὐ μόνον ὠνομάζετο νέοσ Διόνυσοσ, ἀλλὰ καὶ τὴν Διονυσιακὴν πᾶσαν ἐνδύνων στολὴν προῄει καὶ οὕτωσ ἐσκευασμένοσ ἐδίκαζεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION