Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 26

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 26)

"καὶ οἱ θεραπεύοντεσ, φησί, τοὺσ Περσῶν βασιλεῖσ δειπνοῦντασ ἅπαντεσ λελουμένοι διακονοῦσιν ἐσθῆτασ λευκὰσ ἔχοντεσ καὶ διατρίβουσι σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῆσ ἡμέρασ περὶ τὸ δεῖπνον. "τῶν δὲ τοῦ βασιλέωσ συνδείπνων οἱ μὲν ἔξω δειπνοῦσιν, οὓσ καὶ ὁρᾶν ἔξεστι παντὶ τῷ βουλομένῳ, οἱ δὲ εἴσω μετὰ βασιλέωσ, καὶ οὗτοι δὲ οὐ συνδειπνοῦσιν αὐτῷ, ἀλλ’ ἔστιν οἰκήματα δύο καταντικρὺ ἀλλήλων, ἐν ᾧ θ’ ὁ βασιλεὺσ τὸ ἄριστον ποιεῖται καὶ ἐν ᾧ οἱ σύνδειπνοι· "καὶ ὁ βασιλεὺσ ἐκείνουσ ὁρᾷ διὰ τοῦ παρακαλύμματοσ τοῦ ἐπὶ τῇ θύρᾳ, ἐκεῖνοι δ’ αὐτὸν οὐχ ὁρῶσιν. "ἐνίοτε μέντοι ἐπειδὰν ἑορτὴ ᾖ, ἐν ἑνὶ οἰκήματι ἅπαντεσ δειπνοῦσιν, ἐν ᾧ καὶ ὁ βασιλεύσ, ἐν τῷ μεγάλῳ οἴκῳ. ὅταν δὲ βασιλεὺσ πότον ποιῆται ̔ ποιεῖ δὲ πολλάκισ ̓, συμπόται αὐτῷ εἰσιν ὡσ μάλιστα δώδεκα, καὶ ὅταν δειπνήσωσιν, ὅ τε βασιλεὺσ αὐτὸσ καθ’ ἑαυτὸν καὶ οἱ σύνδειπνοι, καλεῖ τοὺσ συμπότασ τούτουσ τισ τῶν εὐνούχων, καὶ ὅταν εἰσέλθωσι συμπίνουσιν μετ’ αὐτοῦ, οὐ τὸν αὐτὸν οἶνον κἀκεῖνοι, καὶ οἱ μὲν χαμαὶ καθήμενοι, ὁ δ’ ἐπὶ κλίνησ χρυσόποδοσ κατακείμενοσ· "καὶ ὑπερμεθυσθέντεσ ἀπέρχονται, τὰ δὲ πλεῖστα ὁ βασιλεὺσ μόνοσ ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ, ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτῷ συνδειπνεῖ καὶ τῶν υἱῶν ἔνιοι. "καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ᾅδουσί τε καὶ ψάλλουσιν αἱ παλλακαὶ αὐτῷ, καὶ μία μὲν ἐξάρχει, αἱ δὲ ἄλλαι ἁθρόωσ ᾄδουσι. "τὸ δὲ δεῖπνον, φησί, τὸ βασιλέωσ καλούμενον ἀκούσαντι μὲν δόξει μεγαλοπρεπὲσ εἶναι, ἐξεταζόμενον δὲ φανεῖται οἰκονομικῶσ καὶ ἀκριβῶσ συντεταγμένον καὶ τοῖσ ἄλλοισ Πέρσαισ τοῖσ ἐν δυναστείᾳ οὖσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐστὶ μὲν γὰρ τῷ βασιλεῖ χίλια ἱερεῖα τῆσ ἡμέρασ κατακοπτόμενα· "τούτων δ’ εἰσὶ καὶ ἵπποι καὶ κάμηλοι καὶ βόεσ καὶ ὄνοι καὶ ἔλαφοι καὶ τὰ πλεῖστα πρόβατα· "πολλοὶ δὲ καὶ ὄρνιθεσ ἀναλίσκονται, οἱ τε στρουθοὶ οἱ Ἀράβιοι ‐ ἐστὶν δὲ τὸ ζῷον μέγα ‐ καὶ χῆνεσ καὶ ἀλεκτρυόνεσ. "καὶ μέτρια μὲν αὐτῶν παρατίθεται ἑκάστῳ τῶν συνδείπνων τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἀποφέρεται ἕκαστοσ αὐτῶν ὅ τι ἂν καταλίπηται ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ. τὰ δὲ πλεῖστα τούτων τῶν ἱερείων καὶ τῶν σιτίων οὓσ τρέφει βασιλεὺσ τῶν τε δορυφόρων καὶ τῶν πελταστῶν, τούτοισ ἐκφέρεται εἰσ τὴν αὐλήν· "οὗ ἡμιδεῆ ἅπαντα μερίδασ ποιήσαντεσ τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἄρτων ἴσασ διαιροῦνται, ὥσπερ δὲ οἱ μισθοφόροι ἐν τῇ Ἑλλάδι μισθὸν ἀργύριον λαμβάνουσιν, οὕτωσ οὗτοι τὰ σιτία παρὰ τοῦ βασιλέωσ εἰσ ὑπόλογον λαμβάνουσιν. "οὕτω δὲ καὶ παρὰ τοῖσ ἄλλοισ Πέρσαισ τοῖσ ἐν δυναστείᾳ οὖσιν ἁθρόα πάντα τὰ σιτία ἐπὶ τὴν τράπεζαν παρατίθεται· "ἐπειδὰν δὲ οἱ σύνδειπνοι δειπνήσωσι, τῶν ἀπὸ τῆσ τραπέζησ καταλειπομένων καταλείπεται δὲ τὰ πλεῖστα κρέα καὶ ἄρτοι ὁ τῆσ τραπέζησ ἐπιμελούμενοσ δίδωσιν ἑκάστῳ τῶν οἰκετῶν, καὶ ταῦτα λαβὼν τὴν καθ’ ἡμέραν ἔχει τροφήν. παρὰ γὰρ τὸν βασιλέα φοιτῶσιν οἱ ἐντιμότατοι τῶν συνδείπνων ἐπὶ τὸ ἄριστον μόνον διὰ τὸ παρῃτῆσθαι, ἵνα μὴ δὶσ πορεύωνται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τοὺσ συνδείπνουσ ὑποδέχωνται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION