Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 25

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 25)

Θεόφραστοσ δ’ ἐν τῷ πρὸσ Κάσανδρον περὶ βασιλείασ εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα· πολλοὶ γὰρ αὐτό φασιν εἶναι Σωσιβίου, εἰσ ὃν Καλλίμαχοσ ὁ ποιητὴσ ἐπίνικον ἐλεγειακὸν ἐποίησεν τοὺσ Περσῶν φησι βασιλεῖσ ὑπὸ τρυφῆσ προκηρύττειν τοῖσ ἐφευρίσκουσί τινα καινὴν ἡδονὴν ἀργυρίου πλῆθοσ. Θεόπομποσ δ’ ἐν τῇ τριακοστῇ καὶ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν τὸν Παφλαγόνων φησὶ βασιλέα Θῦν ἑκατὸν πάντα παρατίθεσθαι δειπνοῦντα ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἀπὸ βοῶν ἀρξάμενον καὶ ἀναχθέντα αἰχμάλωτον ὡσ βασιλέα καὶ ἐν φυλακῇ ὄντα πάλιν τὰ αὐτὰ παρατίθεσθαι ζῶντα λαμπρῶσ, διὸ καὶ ἀκούσαντα Ἀρταξέρξην εἰπεῖν ὅτι οὕτωσ αὑτῷ δοκοίη ζῆν ὡσ ταχέωσ ἀπολούμενοσ.

ὁ δ’ αὐτὸσ Θεόπομποσ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν ὅταν, φησί, βασιλεὺσ εἴσ τινασ ἀφίκηται τῶν ἀρχομένων, εἰσ τὸ δεῖπνον αὐτοῦ δαπανᾶσθαι εἴκοσι τάλαντα, ποτὲ δὲ καὶ τριάκοντα·

οἱ δὲ καὶ πολὺ πλείω δαπανῶσιν. ἑκάσταισ γὰρ τῶν πόλεων κατὰ τὸ μέγεθοσ ὥσπερ ὁ φόροσ καὶ τὸ δεῖπνον ἐκ παλαιοῦ τεταγμένον ἐστίν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION