Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 24

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 24)

περὶ δὲ τῆσ τρυφῆσ τῶν ἐν Πέρσαισ βασιλέων Ξενοφῶν ἐν Ἀγησιλάῳ οὕτω γράφει· "τῷ μὲν γὰρ Πέρσῃ πᾶσαν γῆν περιέρχονται μαστεύοντεσ τί ἂν ἡδέωσ πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶνται τί ἂν ἡδέωσ φάγοι ὅπωσ γε μὴν καταδάρθοι οὐδ’ ἂν εἴποι τισ ὅσα πραγματεύονται. "Ἀγησίλαοσ δὲ διὰ τὸ φιλόπονοσ εἶναι πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέωσ ἔπινε, πᾶν δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέωσ ἤσθιεν· "εἰσ δὲ τὸ ἀσμένωσ κοιμηθῆναι πᾶσ τόποσ ἱκανὸσ ἦν αὐτῷ. ἐν δὲ τῷ Ιἕρωνι ἐπιγραφομένῳ λέγων περὶ τῶν τοῖσ τυράννοισ παρασκευαζομένων καὶ τῶν τοῖσ ἰδιώταισ εἰσ τροφάσ φησιν οὕτωσ·

"καὶ οἶδά γε, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, ὅτι τούτῳ κρίνουσιν οἱ πλεῖστοι ἥδιον ἡμᾶσ καὶ πίνειν καὶ ἐσθίειν τῶν ἰδιωτῶν ὅτι δοκοῦσι καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν δειπνῆσαι τὸ ἡμῖν παρατιθέμενον δεῖπνον ἢ τὸ ἑαυτοῖσ. τὸ γὰρ τὰ εἰωθότα ὑπερβάλλον, τοῦτο παρέχει τὰσ ἡδονάσ, διὸ καὶ πάντεσ ἄνθρωποι ἡδέωσ προσδέχονται τὰσ ἑορτὰσ πλὴν οἱ τύραννοι, ἔκπλεῳ γὰρ αὐτοῖσ ἀεὶ παρεσκευασμέναι οὐδεμίαν ἐν ταῖσ ἑορταῖσ ἐπίδοσιν ἔχουσιν αὐτῶν αἱ τράπεζαι· "ὥστε ταύτῃ πρῶτον τῇ εὐφροσύνῃ τῆσ ἐλπίδοσ μειονεκτοῦσι τῶν ἰδιωτῶν. ἔπειτα, ἔφη, ἐκεῖνο εὖ οἶδα ὅτι καὶ σὺ ἔμπειροσ εἶ ὅτι ὅσῳ ἂν πλείω τισ παραθῆται τὰ περιττὰ τῶν ἱκανῶν, τοσούτῳ καὶ θᾶσσον κόροσ ἐμπίπτει τῆσ ἐδωδῆσ. ὥστε καὶ τῷ χρόνῳ τῆσ ἡδονῆσ μειονεκτεῖ ὁ παρατιθέμενοσ πολλὰ τῶν μετρίωσ διαιτωμένων. "ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία, ἔφη ὁ Σιμωνίδησ, ὅσον ἂν χρόνον ἡ ψυχὴ προσίηται, τοῦτον πολὺ μᾶλλον ἥδονται οἱ ταῖσ πολυτελεστέραισ παρασκευαῖσ τρεφόμενοι τῶν τὰ εὐτελέστερα παρατιθεμένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION