Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 19

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 19)

’ τὸ δεῖπνον πρῶτον μὲν ἑκάστῳ χωρὶσ παρατιθέμενον καὶ πρὸσ ἕτερον κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔχον εἶτα μᾶζαν μὲν ὅσην ἂν ἕκαστοσ ᾖ βουλόμενοσ, καὶ πιεῖν πάλιν ὅταν ᾖ θυμὸσ ἑκάστῳ κώθων παρακείμενόσ ἐστιν. ὄψον δὲ ταὐτὸν ἀεί ποτε πᾶσίν ἐστιν, ὑειόν κρέασ ἑφθόν, ἐνίοτε δ’ οὐδ’ ὁτιμενοῦν πλὴν ὄψον τι μικρὸν ἔχον σταθμὸν ὡσ τέταρτον μάλιστα, καὶ παρὰ τοῦτο ἕτερον οὐδὲν πλὴν ὅ γε ἀπὸ τούτων ζωμὸσ ἱκανὸσ ὢν παρὰ πᾶν τὸ δεῖπνον ἅπαντασ αὐτοὺσ παραπέμπειν, κἂν ἄρα ἐλάα τισ ἢ τυρὸσ ἢ σῦκον, ἀλλὰ κἄν τι λάβωσιν ἐπιδόσιμον, ἰχθὺν ἢ λαγὼν ἢ φάτταν ἤ τι τοιοῦτον, εἶτ’ ὀξέωσ ἤδη δεδειπνηκόσιν ὕστερα περιφέρεται ταῦτα τὰ ἐπάικλα καλούμενα, συμφέρει δ’ ἕκαστοσ εἰσ τὸ φιδίτιον ἀλφίτων μὲν ὡσ τρία μάλιστα ἡμιμέδιμνα ’ Ἀττικά, οἴνου δὲ χοεῖσ ἕνδεκά τινασ ἢ δώδεκα, παρὰ δὲ ταῦτα τυροῦ σταθμόν τινα καὶ σύκων, ἔτι δὲ εἰσ ὀψωνίαν περὶ δέκα τινὰσ Αἰγιναίουσ ὀβολούσ Σφαῖροσ δ’ ἐν τρίτῳ Λακωνικῆσ πολιτείασ γράφει·

·

φέρουσι δὲ καὶ ἐπάικλα αὐτοῖσ οἱ φιδίται· καὶ τῶν μὲν ἀγρευομένων ὑφ’ αὑτῶν ἐνίοτε οἱ πολλοί, οὐ μὴν ἀλλ’ οἵ γε πλούσιοι καὶ ἄρτον καὶ ὧν ἂν ὡρ́α ἐκ τῶν ἀγρῶν ὅσον εἰσ αὐτὴν τὴν συνουσίαν, νομίζοντεσ καὶ τὸ πλείονα τῶν ἱκανῶν παρασκευάζειν περιττὸν εἶναι, μὴ μέλλοντά γε προσφέρεσθαι Μόλπισ δέ φησι· ̔ μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον εἰώθεν ἀεί τι παρά τινοσ κομίζεσθαι, ἐνίοτε δὲ καὶ παρὰ πλειόνων, παρ’ αὐτοῖσ κατ’ οἶκον ἠρτυμένη ματτύη,5 ὃ καλοῦσιν ἐπάικλον.

τῶν δὲ κομιζομένων οὐδεὶσ οὐθὲν ἀγοράσασ εἰώθεν φέρειν οὔτε γὰρ ἡδονῆσ οὐδ’ ἀκρασίασ γαστρὸσ οὕνεκεν κομίζουσιν, ἀλλὰ τῆσ αὑτῶν ἀρετῆσ ἀπόδειξιν τῆσ κατὰ τὴν θήραν ποιούμενοι, πολλοὶ δὲ καὶ ποίμνια αὐτῶν τρέφοντεσ ἀφθόνωσ μεταδιδόασι τῶν ἐκγόνων. ἐστὶ δ’ ἡ ματτύα φάτται, χῆνεσ, τρυγόνεσ, κίχλαι, κόσσυφοι, λαγῴ, ἄρνεσ, ἔριφοι.

οἱ δὲ μάγειροι σημαίνουσι τοὺσ ἀεί τι κομίζοντασ εἰσ μέσον, ἵνα πάντεσ εἰδῶσι τὴν τῆσ θήρασ φιλοπονίαν καὶ τὴν εἰσ αὐτοὺσ ἐκτένειαν Δημήτριοσ δ’ ὁ Σκήψιοσ ἐν τῷ α τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου τὴν τῶν Καρνείων φησὶν ἑορτὴν παρὰ Λακεδαιμονίοισ μίμημα εἶναι στρατιωτικῆσ ἀγωγῆσ. τόπουσ μὲν γὰρ εἶναι θ τῷ ἀριθμῷ, σκιάδεσ δὲ οὗτοι καλοῦνται σκηναῖσ ἔχοντεσ παραπλήσιόν τι·

καὶ ἐννέα καθ’ ἕκαστον ἄνδρεσ δειπνοῦσι, πάντα τε ἀπὸ προστάγματοσ κηρύσσεται,2 ἔχει τε ἑκάστη σκιὰσ φρατρίασ τρεῖσ καὶ γίνεται ἡ τῶν Καρνείων ἑορτὴ ἐπὶ ἡμέρασ ̔.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION