Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 15

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 15)

ἑξῆσ δὲ λεκτέον καὶ περὶ τῶν Λακωνικῶν συμποσίων. Ἡρόδοτοσ μὲν οὖν ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν περὶ τῆσ Μαρδονίου παρασκευῆσ λέγων καὶ μνημονεύσασ Λακωνικῶν συμποσίων φησί· "Ξέρξησ φεύγων ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ Μαρδονίῳ τὴν παρασκευὴν κατέλιπε τὴν αὑτοῦ. Παυσανίαν οὖν ἰδόντα τὴν τοῦ Μαρδονίου παρασκευὴν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ παραπετάσμασι ποικίλοισ κατεσκευασμένην κελεῦσαι τοὺσ ἀρτοποιοὺσ καὶ ὀψοποιοὺσ κατὰ ταὐτὰ καθὼσ Μαρδονίῳ δεῖπνον παρασκευάσαι. "ποιησάντων δὲ τούτων τὰ κελευσθέντα τὸν Παυσανίαν ἰδόντα κλίνασ χρυσᾶσ καὶ ἀργυρᾶσ ἐστρωμένασ καὶ τραπέζασ ἀργυρᾶσ καὶ παρασκευὴν μεγαλοπρεπῆ δείπνου, ἐκπλαγέντα τὰ προκείμενα κελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι τοῖσ ἑαυτοῦ διακόνοισ παρασκευάσαι Λακωνικὸν δεῖπνον. "καὶ παρασκευασθέντοσ γελάσασ ὁ Παυσανίασ μετεπέμψατο τῶν Ἑλλήνων τοὺσ στρατηγοὺσ καὶ ἐλθόντων ἐπιδείξασ ἑκατέρου τῶν δείπνων τὴν παρασκευὴν εἶπεν· "ἄνδρεσ Ἕλληνεσ, συνήγαγον ὑμᾶσ βουλόμενοσ ἐπιδεῖξαι τοῦ Μήδων ἡγεμόνοσ τὴν ἀφροσύνην, ὃσ τοιαύτην δίαιταν ἔχων ἦλθεν ὡσ ἡμᾶσ οὕτω ταλαίπωρον ἔχοντασ φασὶ δέ τινεσ καὶ ἄνδρα Συβαρίτην ἐπιδημήσαντα τῇ Σπάρτῃ καὶ συνεστιαθέντα ἐν τοῖσ φιδιτίοισ εἰπεῖν ’ εἰκότωσ ἀνδρειότατοι ἁπάντων εἰσὶ Λακεδαιμόνιοι· "ἕλοιτο γὰρ ἂν τισ εὖ φρονῶν μυριάκισ ἀποθανεῖν ἢ οὕτωσ εὐτελοῦσ διαίτησ μεταλαβεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION