Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 14

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 14)

Ἄλεξισ δ’ ἐν Συντρέχουσιν ἐπισκώπτων τὰ Ἀττικὰ δεῖπνά φησιν ἔγωγε δύο λαβεῖν μαγείρουσ βούλομαι οὓσ ἂν σοφωτάτουσ δύνωμ’ ἐν τῇ πόλει. μέλλοντα δειπνίζειν γὰρ ἄνδρα Θετταλὸν οὐκ Ἀττικηρῶσ οὐδ’ ἀπηκριβωμένωσ λιμῷ με παρατεῖναι τὸν ἄνδρα δεῖ καθ’ ἓν ἕκαστον αὐτῷ παρατιθέντα μεγαλείωσ δέ εὐτράπεζοι δ’ εἰσὶν ὄντωσ οἱ Θετταλοί, καθὰ καὶ Ἔριφόσ φησιν ἐν Πελταστῇ οὕτωσ τάδ’ οὐ Κόρινθοσ οὐδὲ Λαίσ, ὦ Σύρε, οὐδ’ εὐτραπέζων Θετταλῶν ξένων τροφαί, ὧν οὐκ ἄμοιροσ ἥδε χεὶρ ἐγίνετο.

ὑπόμνησιν ποιουμένουσ τῆσ ἀρχαίασ ἀγωγῆσ.

Σόλων δὲ τοῖσ ἐν πρυτανείῳ σιτουμένοισ μᾶζαν παρέχειν κελεύει, ἄρτον δὲ ταῖσ ἑορταῖσ προσπαρατιθέναι, μιμούμενοσ τὸν Ὅμηρον. φησίν.

"ἐν Ἀθήναισ δὲ ἱστοροῦσιν οὐ πάνυ ἀρχαίων δυεῖν γινομένων δείπνων ἐν Λυκείῳ τε καὶ Ἀκαδημείᾳ, τοῦ μὲν εἰσ τὴν Ἀκαδήμειαν εἰσενέγκαντοσ ὀψοποιοῦ λοπάδα πρὸσ ἑτέραν τινὰ χρείαν τὸν κέραμον κατᾶξαι πάντα τοὺσ ἱεροποιοὺσ ὡσ οὐκ ἀστείασ παρεισδύσεωσ γινομένησ, δέοντοσ ἀπέχεσθαι τούτων τῶν μακρόθεν τὸν δ’ ἐν τῷ Λυκείῳ κρέασ ταριχηρὸν εἰσ τάριχοσ διασκευάσαντα μαστιγωθῆναι ὡσ παρασοφιζόμενον πονηρῶσ. "ἄνευ ὄψου, ἔφη, ὡσ ἐοίκασ, ποιεῖσ τοὺσ ἄνδρασ ἑστιωμένουσ.

"ἀληθῆ, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεισ· "ἐπελαθόμην ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλασ τε δηλονότι καὶ ἐλαίασ καὶ τυρόν, καὶ βολβοὺσ καὶ λάχανά γε, οἱᾶ δὴ ἐν ἀγροῖσ ἑψήματα,1 ἑψήσονται. "καὶ τραγήματά που παραθήσομεν αὐτοῖσ τῶν τε σύκων καὶ ἐρεβίνθων καὶ κυάμων, καὶ μύρτα καὶ φηγοὺσ σποδιοῦσι πρὸσ τὸ πῦρ, μετρίωσ ὑποπίνοντεσ . καὶ οὕτωσ διάγοντεσ τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείασ, ὡσ εἰκόσ, γηραιοὶ τελευτῶντεσ ἄλλον τοιοῦτον βίον τοῖσ ἐκγόνοισ παραδώσουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION