Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 4 3:

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 4 3:)

εἰσὶν δ’ εἰκόνεσ οἱο͂ν ἣν Ἀνδροτίων εἰσ Ἰδριέα, ὅτι ὅμοιοσ τοῖσ ἐκ τῶν δεσμῶν κυνιδίοισ· ἐκεῖνά τε γὰρ προσπίπτοντα δάκνειν, καὶ Ἰδριέα λυθέντα ἐκ τῶν δεσμῶν εἶναι χαλεπόν. καὶ ὡσ Θεοδάμασ εἴκαζεν Ἀρχίδαμον Εὐξένῳ γεωμετρεῖν οὐκ ἐπισταμένῳ ἐν τῷ ἀνάλογόν <ἐστιν>· ἔσται γὰρ καὶ ὁ Εὔξενοσ Ἀρχίδαμοσ γεωμετρικόσ. καὶ τὸ ἐν τῇ Πολιτείᾳ τῇ Πλάτωνοσ, ὅτι οἱ τοὺσ τεθνεῶτασ σκυλεύοντεσ ἐοίκασι τοῖσ κυνιδίοισ ἃ τοὺσ λίθουσ δάκνει, τοῦ βάλλοντοσ οὐχ ἁπτόμενα, καὶ ἡ εἰσ τὸν δῆμον, ὅτι ὅμοιοσ ναυκλήρῳ ἰσχυρῷ μὲν ὑποκώφῳ δέ, καὶ ἡ εἰσ τὰ μέτρα τῶν ποιητῶν, ὅτι ἐοίκε τοῖσ ἄνευ κάλλουσ ὡραίοισ· οἱ μὲν γὰρ ἀπανθήσαντεσ, τὰ δὲ διαλυθέντα οὐχ ὅμοια φαίνεται. καὶ ἡ Περικλέουσ εἰσ Σαμίουσ, ἐοικέναι αὐτοὺσ τοῖσ παιδίοισ ἃ τὸν ψωμὸν δέχεται μέν, κλαίοντα δέ, καὶ εἰσ Βοιωτούσ, ὅτι ὅμοιοι τοῖσ πρίνοισ· τούσ τε γὰρ πρίνουσ ὑφ’ αὑτῶν κατακόπτεσθαι, καὶ τοὺσ Βοιωτοὺσ πρὸσ ἀλλήλουσ μαχομένουσ. καὶ ὃ Δημοσθένησ <εἰσ> τὸν δῆμον, ὅτι ὅμοιόσ ἐστιν τοῖσ ἐν τοῖσ πλοίοισ ναυτιῶσιν. καὶ ὡσ Δημοκράτησ εἴκασεν τοὺσ ῥήτορασ ταῖσ τίτθαισ αἳ τὸ ψώμισμα καταπίνουσαι τῷ σιάλῳ τὰ παιδία παραλείφουσιν. καὶ ὡσ Ἀντισθένησ Κηφισόδοτον τὸν λεπτὸν λιβανωτῷ εἴκασεν, ὅτι ἀπολλύμενοσ εὐφραίνει. πάσασ δὲ ταύτασ καὶ ὡσ εἰκόνασ καὶ ὡσ μεταφορὰσ ἔξεστι λέγειν, ὥστε ὅσαι ἂν εὐδοκιμῶσιν ὡσ μεταφοραὶ λεχθεῖσαι, δῆλον ὅτι αὗται καὶ εἰκόνεσ ἔσονται, καὶ αἱ εἰκόνεσ μεταφοραὶ λόγου δεόμεναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION