Ancient Greek-English Dictionary Language

πῦρ

Third declension Noun; Neuter Transliteration:

Principal Part: πῦρ πυρός

Structure: πυρ (Stem)

Etym.: not used in pl.

Sense

 1. a fire, a funerary fire
 2. a sacrificial fire

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ εἶπεν ἄνθρωποσ τῷ πλησίον αὐτοῦ. δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθουσ καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰσ πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖσ ἡ πλίνθοσ εἰσ λίθον, καὶ ἄσφαλτοσ ἦν αὐτοῖσ ὁ πηλόσ. (Septuagint, Liber Genesis 11:3)
 • ἐπεὶ δὲ ὁ ἥλιοσ ἐγένετο πρὸσ δυσμάσ, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανοσ καπνιζόμενοσ καὶ λαμπάδεσ πυρόσ, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων. (Septuagint, Liber Genesis 15:17)
 • καὶ Κύριοσ ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ (Septuagint, Liber Genesis 19:24)
 • ἔλαβε δὲ Ἁβραὰμ τὰ ξύλα τῆσ ὁλοκαρπώσεωσ καὶ ἐπέθηκεν Ἰσαὰκ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ μετὰ χεῖρασ καὶ τὸ πῦρ καὶ τὴν μάχαιραν, καὶ ἐπορεύθησαν οἱ δύο ἅμα. (Septuagint, Liber Genesis 22:6)
 • εἶπε δὲ Ἰσαὰκ πρὸσ Ἁβραὰμ τὸν πατέρα αὐτοῦ. πάτερ. ὁ δὲ εἶπε. τί ἐστι, τέκνον̣ εἶπε δέ. ἰδοὺ τὸ πῦρ καὶ τὰ ξύλα. ποῦ ἐστι τὸ πρόβατον τὸ εἰσ ὁλοκάρπωσιν̣ (Septuagint, Liber Genesis 22:7)
 • ἐξέτεινε δὲ Μωυσῆσ τὴν χεῖρα εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ Κύριοσ ἔδωκε φωνὰσ καὶ χάλαζαν, καὶ διέτρεχε τὸ πῦρ ἐπὶ τῆσ γῆσ, καὶ ἔβρεξε Κύριοσ χάλαζαν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου. (Septuagint, Liber Exodus 9:23)
 • ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ. ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα, ἥτισ τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ, ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ γεγένηται ἐπ̓ αὐτῆσ ἔθνοσ. (Septuagint, Liber Exodus 9:24)

Synonyms

 1. a fire

 2. a sacrificial fire

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION