Ancient Greek-English Dictionary Language

ἡμίεργος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἡμίεργος ἡμίεργον

Structure: ἡμιεργ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: = h(miergh/s, Hdt.

Sense

Examples

  • τά τε ἀναθήματα, ὅσα ἦν αὐτῶν ἔν τισιν ἐργαστηρίοισ ἡμίεργα ἀνακείμενα, ἐπώλει τοῖσ τε φυγάσι καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ’ ἐπιγραφῆναι τὸ τοῦ πριαμένου ὄνομα. (Aristotle, Economics, Book 2 21:2)
  • τοιαύτην δὴ καταλαβὼν τὴν πολιτικὴν λέξιν ὁ Δημοσθένησ οὕτω κεκινημένην ποικίλωσ, καὶ τηλικούτοισ ἐπεισελθὼν ἀνδράσιν ἑνὸσ μὲν οὐθενὸσ ἠξίωσε γενέσθαι ζηλωτὴσ οὔτε χαρακτῆροσ οὔτε ἀνδρόσ, ἡμιέργουσ τινὰσ ἅπαντασ οἰόμενοσ εἶναι καὶ ἀτελεῖσ, ἐξ ἁπάντων δ’ αὐτῶν ὅσα κράτιστα καὶ χρησιμώτατα ἦν, ἐκλεγόμενοσ συνύφαινε καὶ μίαν ἐκ πολλῶν διάλεκτον ἀπετέλει, μεγαλοπρεπῆ λιτήν, περιττὴν ἀπέριττον, ἐξηλλαγμένην συνήθη, πανηγυρικὴν ἀληθινήν, αὐστηρὰν ἱλαράν, σύντονον ἀνειμένην, ἡδεῖαν πικράν, ἠθικὴν παθητικήν, οὐδὲν διαλλάττουσαν τοῦ μεμυθευμένου παρὰ τοῖσ ἀρχαίοισ ποιηταῖσ Πρωτέωσ, ὃσ ἅπασαν ἰδέαν μορφῆσ ἀμογητὶ μετελάμβανεν, εἴτε θεὸσ ἢ δαίμων τισ ἐκεῖνοσ ἄρα ἦν παρακρουόμενοσ ὄψεισ τὰσ ἀνθρωπίνασ εἴτε διαλέκτου ποικίλον τι χρῆμα ἐν ἀνδρὶ σοφῷ, πάσησ ἀπατηλὸν ἀκοῆσ, ὃ μᾶλλον ἄν τισ εἰκάσειεν, ἐπειδὴ ταπεινὰσ καὶ ἀσχήμονασ ὄψεισ οὔτε θεοῖσ οὔτε δαίμοσι προσάπτειν ὅσιον. (Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 83)
  • πολλὰ δ’ ἡμίεργα παραλαβὼν ἐξετέλεσε καὶ νεωσοίκουσ καὶ τὴν σκευοθήκην· (Plutarch, Vitae decem oratorum, , section 1 7:2)
  • πρὸσ τε τούτοισ ἡμίεργα παραλαβὼν τούσ τε νεωσοίκουσ καὶ τὴν σκευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ Διονυσιακὸν ἐξειργάσατο, καὶ ἐπετέλεσε τό τε στάδιον τὸ Παναθηναϊκὸν καὶ τὸ γυμνάσιον τὸ κατὰ Λύκειον κατεσκεύασε, καὶ ἄλλαισ πολλαῖσ κατασκευαῖσ ἐκόσμησε τὴν πόλιν· (Plutarch, Vitae decem oratorum, , G. 9:1)
  • ἀφανισθέντων δὲ τούτων τὸ παράπαν, ὡσ οὐκέτι ἐφαντάζοντό σφι, οὕτω δὴ ὁ Δαρεῖοσ τείχεα μὲν ἐκεῖνα ἡμίεργα μετῆκε, αὐτὸσ δὲ ὑποστρέψασ ἠιέ πρὸσ ἑσπέρην, δοκέων τούτουσ τε πάντασ τοὺσ Σκύθασ εἶναι καὶ πρὸσ ἑσπέρην σφέασ φεύγειν. (Herodotus, The Histories, book 4, chapter 124 2:2)
  • πόλεισ δέ ποτε τῶν Βοιωτῶν ἦσαν, καὶ νῦν ἔτι ἐν τοῖσ ἐρειπίοισ τῶν Ὑσιῶν ναόσ ἐστιν Ἀπόλλωνοσ ἡμίεργοσ καὶ φρέαρ ἱερόν· (Pausanias, Description of Greece, , chapter 2 2:2)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION