Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐλαιών

Third declension Noun; Transliteration:

Principal Part: ἐλαιών ἐλαιῶνος

Structure: ἐλαιων (Stem)

Etym.: e)lai/a

Sense

 1. an olive-yard

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • οἰκίασ πλήρεισ πάντων ἀγαθῶν ἃσ οὐκ ἐνέπλησασ, λάκκουσ λελατομημένουσ, οὓσ οὐκ ἐξελατόμησασ, ἀμπελῶνασ καὶ ἐλαιῶνασ, οὓσ οὐ κατεφύτευσασ, καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς (Septuagint, Liber Deuteronomii 6:11)
 • καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ’ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ̓ αὐτῆσ, καὶ πόλεισ, ἃσ οὐκ ᾠκοδομήκατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖσ. καὶ ἀμπελῶνασ καὶ ἐλαιῶνασ, οὓσ οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖσ, ἔδεσθε. (Septuagint, Liber Iosue 24:13)
 • καὶ τοὺσ ἀγροὺσ ὑμῶν καὶ τοὺσ ἀμπελῶνασ ὑμῶν καὶ τοὺσ ἐλαιῶνασ ὑμῶν τοὺσ ἀγαθοὺσ λήψεται καὶ δώσει τοῖσ δούλοισ ἑαυτοῦ. (Septuagint, Liber I Samuelis 8:14)
 • καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ἑλισαιέ. οὐχὶ ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετὰ σοῦ, ὅτε ἐπέστεψεν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἅρματοσ εἰσ συναντήν σοι̣ καὶ νῦν ἔλαβεσ τὸ ἀργύριον, καὶ νῦν ἔλαβεσ τὰ ἱμάτια καὶ ἐλαιῶνασ καὶ ἀμπελῶνασ καὶ πρόβατα καὶ βόασ καὶ παῖδασ καὶ παιδίσκασ. (Septuagint, Liber II Regum 5:26)
 • καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων καὶ ἐπὶ τῶν συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Βαλλανὰν ὁ Γεδωρίτησ, ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου Ἰωάσ, (Septuagint, Liber I Paralipomenon 27:28)
 • Καὶ σὺ σύνταξον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰσ φῶσ καῦσαι, ἵνα καίηται λύχνοσ διαπαντόσ. (Septuagint, Liber Exodus 27:20)
 • καὶ ἴρεωσ πεντακοσίουσ σίκλουσ τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν εἲν (Septuagint, Liber Exodus 30:24)
 • καὶ Δαυὶδ ἀνέβαινεν ἐν τῇ ἀναβάσει τῶν ἐλαιῶν ἀναβαίνων καὶ κλαίων καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπικεκαλυμμένοσ, καὶ αὐτὸσ ἐπορεύετο ἀνυπόδετοσ, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ὁ μετ’ αὐτοῦ ἐπεκάλυψεν ἀνὴρ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀνέβαινον ἀναβαίνοντεσ καὶ κλαίοντεσ. (Septuagint, Liber II Samuelis 15:30)
 • ἡ γυνή σου ὡσ ἄμπελοσ εὐθηνοῦσα ἐν τοῖσ κλίτεσι τῆσ οἰκίασ σου. οἱ υἱοί σου ὡσ νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆσ τραπέζησ σου. (Septuagint, Liber Psalmorum 127:3)
 • καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸσ αὐτόν. τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖσ χερσὶ τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰσ ἐπαρυστρίδασ τὰσ χρυσᾶσ̣ (Septuagint, Prophetia Zachariae 4:12)

Synonyms

 1. an olive-yard

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION