Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐγκρυφίας

Third declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: ἐγκρυφίας ἐγκρυφιάρτος

Etym.: kru/fios

Sense

  1. baked in the ashes

Examples

  • καὶ ἔσπευσεν Ἁβραὰμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸσ Σάρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ. σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεωσ καὶ ποίησον ἐγκρυφίασ. (Septuagint, Liber Genesis 18:6)
  • καὶ ἔπεψαν τὸ σταῖσ, ὃ ἐξήνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, ἐγκρυφίασ ἀζύμουσ. οὐ γὰρ ἐζυμώθη. ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺσ οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἐπιμεῖναι οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖσ εἰσ τὴν ὁδόν. (Septuagint, Liber Exodus 12:39)
  • καὶ διεπορεύετο ὁ λαὸσ καὶ συνέλεγον καὶ ἤληθον αὐτὸ ἐν τῷ μύλῳ καὶ ἔτριβον ἐν τῇ θυί̈ᾳ καὶ ἥψουν αὐτὸ ἐν τῇ χύτρᾳ καὶ ἐποίουν αὐτὸ ἐγκρυφίασ, καὶ ἦν ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ὡσεὶ γεῦμα ἐγκρὶσ ἐξ ἐλαίου. (Septuagint, Liber Numeri 11:8)
  • καὶ εἶπεν ἡ γυνή. ζῇ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, εἰ ἔστι μοι ἐγκρυφίασ ἀλλ̓ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέξω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖσ τέκνοισ μου, καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα. (Septuagint, Liber I Regum 17:12)
  • καὶ ἐπέβλεψεν Ἠλιού, καὶ ἰδοὺ πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ ἐγκρυφίασ ὀλυρίτησ καὶ καψάκησ ὕδατοσ. καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε. καὶ ἐπιστρέψασ ἐκοιμήθη. (Septuagint, Liber I Regum 19:6)

Synonyms

  1. baked in the ashes

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION