Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀκοντιστής

First declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: ἀκοντιστής

Structure: ἀκοντιστ (Stem) + ης (Ending)

Etym.: a)konti/zw

Sense

  1. a darter, javelin-man

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ βαρύνεται ὁ πόλεμοσ ἐπὶ Σαούλ, καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταί, ἄνδρεσ τοξόται, καὶ ἐτραυματίσθη εἰσ τά ὑποχόνδρια. (Septuagint, Liber I Samuelis 31:3)
  • πρὸ δὲ τοῦ σημείου αὖ τῶν πεζῶν οἱ ἀκοντισταὶ τετάχθων. (Arrian, Acies Contra Alanos 8:1)
  • προτετάχθων δὲ τούτων οἱ Ἀπλανοὶ οἱ διακόσιοι, καὶ Κυρηναῖοι οἱ ἑκατόν, ὡσ προβολὴν μὲν εἶναι πρὸ τῶν ἀκοντιστῶν τοὺσ ὁπλίτασ, τοὺσ δὲ ὑπερακοντίζειν ἐκ τοῦ ὑπερδεξιοῦ. (Arrian, Acies Contra Alanos 20:1)
  • ἤδη δέ τισ ὑπὸ ὀξύτητόσ τε καὶ φιλοτιμίασ καὶ τέσσαρασ λόγχασ ὀρθῷ τῷ ἵππῳ ἐπὶ τὸν πρῶτον σκοπὸν ἐξακοντίσαι ἤνυσεν, ἢ τὰσ τρεῖσ μὲν ὀρθῷ τῷ ἵππῳ, τὴν τετάρτην δὲ ἐπιστρέφοντι, ὡσ ὁ βασιλεὺσ ἔταξεν, ἔνθα δὴ ὅ τε ἀγαθὸσ ἀκοντιστὴσ καὶ ὁ κακὸσ μάλιστα πάντων διαφαίνονται, ἅτε οὐκ ἐν στοίχῳ ἀδιακρίτῳ οὐδὲ ἐν θορύβῳ δρωμένου τοῦ ἔργου. (Arrian, chapter 42 5:1)
  • Ἀρίσταιχμοσ γὰρ ἡμῶν ἡγεῖτο Αἰτωλὸσ ἀκοντιστὴσ ἄριστοσ, ἐγὼ δὲ ἐχιλιάρχουν ἔτι. (Lucian, Dialogi meretricii, 2:5)
  • αὐτὸν φαῦλόν τινα φαινόμενον, ἔπειτα, ὅπου ἂν τύχῃ τῶν λεγομένων, ἐνέβαλεν ῥῆμα ἄξιον λόγου βραχὺ καὶ συνεστραμμένον ὥσπερ δεινὸσ ἀκοντιστήσ, ὥστε φαίνεσθαι τὸν προσδιαλεγόμενον παιδὸσ μηδὲν βελτίω. (Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno, 281:1)
  • οὔτε γὰρ ἱππεύειν ἐπιστάμενοσ οὔτε τοξότησ ἱκανὸσ ὢν οὔθ’ ὁπλίτησ, ἀλλ’ οὐδὲ τῶν κούφων καὶ ἀνόπλων ἀκοντιστήσ ἢ λιθοβόλοσ, οὐδ’ αὖ τεμεῖν ὕλην ἢ τάφρον ὀρύττειν δυνατὸσ οὐδὲ ἀμῆσαι χιλὸν ἐκ πολεμίου λειμῶνοσ πυκνὰ μεταστρεφόμενοσ, οὐδὲ ἐγεῖραι σκηνὴν ἢ χάρακα, ὥσπερ ἀμέλει ξυνέπονται τοῖσ στρατοπέδοισ πολεμικοί τινεσ ὑπηρέται· (Dio, Chrysostom, Orationes, 22:1)
  • τοξότησ δὲ ἀφ’ ἵππων Κρὴσ οὐκ ἄχρηστοσ, οὐδ’ ἀκοντιστήσ, ὥστε ἔστω καὶ τούτων παιδιᾶσ χάριν ἔρισ τε καὶ ἀγωνία. (Plato, Laws, book 8 40:1)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION