Ancient Greek-English Dictionary Language

Μενεσθεύς

Third declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: Μενεσθεύς Μενεσθέως

Structure: Μενεσθευ (Stem) + ς (Ending)

Sense

 1. abider

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • συνορῶν ὁ Ὀνίασ τὸ χαλεπὸν τῆσ φιλονεικίασ καὶ Ἀπολλώνιον τὸν Μενεσθέωσ τὸν Κοίλησ Συρίασ καὶ Φοινίκησ στρατηγὸν συναύξοντα τὴν κακίαν τοῦ Σίμωνοσ, (Septuagint, Liber Maccabees II 4:4)
 • ἀποσταλέντοσ δὲ εἰσ Αἴγυπτον Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθέωσ διὰ τὰ πρωτοκλίσια Πτολεμαίου τοῦ Φιλομήτοροσ Βασιλέωσ, μεταλαβὼν Ἀντίοχοσ ἀλλότριον αὐτὸν τῶν αὐτῶν γεγονέναι πραγμάτων, τῆσ καθ̓ αὑτὸν ἀσφαλείασ ἐφρόντιζεν. ὅθεν εἰσ Ἰόππην παραγενόμενοσ κατήντησεν εἰσ Ἱεροσόλυμα. (Septuagint, Liber Maccabees II 4:21)
 • εἴρηται γὰρ ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ Τιμοθέου ζῶντοσ κατὰ τὸν χρόνον τὸν τῆσ μετὰ Μενεσθέωσ στρατηγίασ, ἐφ’ ᾗ τὰσ εὐθύνασ ὑποσχὼν ἑάλω. (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, , chapter 13 3:8)
 • ἔκ ποτε τῆσδε πόληοσ ἅμ’ Ἀτρείδῃσι Μενεσθεὺσ ἡγεῖτο ζάθεον Τρωϊκὸν ἐσ πεδίον· (Plutarch, , chapter 7 5:2)
 • ὁρῶν δὲ τοὺσ τὰ κοινὰ πράσσοντασ τότε διῃρημένουσ ὥσπερ ἀπὸ κλήρου τὸ στρατήγιον καὶ τὸ βῆμα, καὶ τοὺσ μὲν λέγοντασ ἐν τῷ δήμῳ καὶ γράφοντασ μόνον, ὧν Εὔβουλοσ ἦν καὶ Ἀριστοφῶν καὶ Δημοσθένησ καὶ Λυκοῦργοσ καὶ Ὑπερείδησ, Διοπείθην δὲ καὶ Μενεσθέα καὶ Λεωσθένην καὶ Χάρητα τῷ στρατηγεῖν καὶ πολεμεῖν αὔξοντασ ἑαυτούσ, ἐβούλετο τὴν Περικλέουσ καὶ Ἀριστείδου καὶ Σόλωνοσ πολιτείαν ὥσπερ ὁλόκληρον καὶ διηρμοσμένην ἐν ἀμφοῖν ἀναλαβεῖν καὶ ἀποδοῦναι. (Plutarch, chapter 7 3:1)
 • ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ Μενεσθεὺσ ὁ Πετεὼ τοῦ Ὀρνέωσ τοῦ Ἐρεχθέωσ πρῶτοσ, ὥσ φασιν, ἀνθρώπων ἐπιθέμενοσ τῷ δημαγωγεῖν καὶ πρὸσ χάριν ὄχλῳ διαλέγεσθαι, τούσ τε δυνατοὺσ συνίστη καὶ παρώξυνε, πάλαι βαρυνομένουσ τὸν Θησέα καὶ νομίζοντασ ἀρχὴν καὶ βασιλείαν ἀφῃρημένον ἑκάστου τῶν κατὰ δῆμον εὐπατριδῶν, εἰσ ἓν ἄστυ συνείρξαντα πάντασ ὑπηκόοισ χρῆσθαι καὶ δούλοισ, τούσ τε πολλοὺσ διετάραττε καὶ διέβαλλεν, ὡσ ὄναρ ἐλευθερίασ ὁρῶντασ, ἔργῳ δὲ ἀπεστερημένουσ πατρίδων καὶ ἱερῶν, ὅπωσ ἀντὶ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ γνησίων βασιλέων πρὸσ ἕνα δεσπότην ἔπηλυν καὶ ξένον ἀποβλέπωσι. (Plutarch, chapter 32 1:1)
 • ἐχομένων δ’ οὖν τῶν Ἀφιδνῶν καὶ τῶν ἐν ἄστει δεδιότων, ἔπεισε τὸν δῆμον ὁ Μενεσθεὺσ δέχεσθαι τῇ πόλει καὶ φιλοφρονεῖσθαι τοὺσ Τυνδαρίδασ, ὡσ μόνῳ Θησεῖ βίασ ὑπάρξαντι πολεμοῦντασ, τῶν δὲ ἄλλων εὐεργέτασ ὄντασ ἀνθρώπων καὶ σωτῆρασ. (Plutarch, chapter 33 1:1)
 • καὶ παραυτίκα μὲν οὐδεὶσ ἔσχεν αὐτοῦ λόγον οὐδένα τεθνηκότοσ, ἀλλὰ τῶν μὲν Ἀθηναίων ἐβασίλευσε Μενεσθεύσ, οἱ δὲ παῖδεσ ἰδιωτεύοντεσ Ἐλεφήνορι συνεστράτευσαν εἰσ Ἴλιον. (Plutarch, chapter 35 5:1)
 • Ὀδυσσεὺσ Λαέρτου, Διομήδησ Τυδέωσ, Ἀντίλοχοσ Νέστοροσ, Ἀγαπήνωρ Ἀγκαίου, Σθένελοσ Καπανέωσ, Ἀμφίμαχοσ Κτεάτου, Θάλπιοσ Εὐρύτου, Μέγησ Φυλέωσ, Ἀμφίλοχοσ Ἀμφιαράου, Μενεσθεὺσ Πετεώ, Σχεδίοσ <καὶ> Ἐπίστροφοσ <Ἰφίτου>, Πολύξενοσ Ἀγασθένουσ, Πηνέλεωσ <Ἱππαλκίμου>, Λήιτοσ <Ἀλέκτοροσ>, Αἰάσ Οἰλέωσ, Ἀσκάλαφοσ καὶ Ιἄλμενοσ Ἄρεοσ, Ἐλεφήνωρ Χαλκώδοντοσ, Εὔμηλοσ Ἀδμήτου, Πολυποίτησ Πειρίθου, Λεοντεὺσ Κορώνου, Ποδαλείριοσ καὶ Μαχάων Ἀσκληπιοῦ, Φιλοκτήτησ Ποίαντοσ, Εὐρύπυλοσ Εὐαίμονοσ, Πρωτεσίλαοσ Ιφίκλου, Μενέλαοσ Ἀτρέωσ, Αἰάσ καὶ Τεῦκροσ Τελαμῶνοσ, Πάτροκλοσ Μενοιτίου. (Apollodorus, Library and Epitome, book 3, chapter 10 9:3)

Synonyms

 1. abider

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION