Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 10

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 10)

Ἀθήνησι δὲ καὶ ταῖσ τετοκυίαισ κράμβη παρεσκευάζετο ὥσ τι ἀντιφάρμακον εἰσ τροφήν. ἔφιπποσ γοῦν ἐν Γηρυόνῃ φησὶν ἔπειτα πῶσ οὐ στέφανοσ οὐδείσ ἐστι πρόσθε τῶν θυρῶν, οὐ κνῖσα κρούει ῥινὸσ ὑπεροχὰσ ἄκρασ Ἀμφιδρομίων ὄντων; ἐν οἷσ νομίζεται ὀπτᾶν τε τυροῦ Χερρονησίτου τόμουσ ἕψειν τ’ ἐλαίῳ ῥάφανον ἠγλαισμένην πνίγειν τε παχέων ἀρνίων στηθύνια τίλλειν τε φάττασ καὶ κίχλασ ὁμοῦ σπίνοισ κοινῇ τε χναύειν τευθίσιν σηπίδια πιλεῖν τε πολλὰσ πλεκτάνασ ἐπιστρεφῶσ πίνειν τε πολλὰσ κύλικασ εὐζωρεστέρασ. Ἀντιφάνησ δ’ ἐν Παρασίτῳ ὡσ εὐτελοῦσ βρώματοσ τῆσ κράμβησ μέμνηται ἐν τούτοισ· οἱᾶ δ’ ἐστὶν οἶσθα νῦν ἄρτοι, σκόροδα, τυρόσ, πλακοῦντεσ, πράγματα ἐλευθέρἰ, οὐ τάριχοσ οὐδ’ ἡδύσμασιν ἄρνεια καταπεπασμέν’ οὐδὲ θρυμματὶσ τεταραγμένη καὶ λοπάδεσ ἀνθρώπων φθοραί.

καὶ μὴν ῥαφάνουσ γ’ ἕψουσι λιπαράσ, ὦ θεοί, ἔτνοσ θ’ ἅμ’ αὐταῖσ πίσινον. Δίφιλοσ δ’ ἐν Ἀπλήστῳ· ἥκει φερόμεν’ αὐτόματα πάντα τἀγαθά, ῥάφανοσ λιπαρά, σπλαγχνίδια πολλά, σαρκία ἁπαλώτατ’, οὐδὲν μὰ Δία τοῖσ ἐμοῖσ βλίτοισ ὅμοια πράγματ’ οὐδὲ ταῖσ θλασταῖσ ἐλάαισ. Ἀλκαῖοσ Παλαίστρᾳ·

ἤδη δ’ ἧψε χύτραν ῥαφάνων. Πολύζηλοσ δ’ ἐν Μουσῶν γοναῖσ κράμβασ αὐτὰσ ὀνομάζων φησί· ὑψιπέταλοί τε κράμβαι συχναί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION