Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 66

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 66)

"πολέμιοι τῆσ οὐσίασ ὑπάρχοντεσ, ὡσ Σάτυροσ ἐν τοῖσ περὶ χαρακτήρων εἴρηκεν, κατατρέχοντεσ τὸν ἀγρόν, διαρπάζοντεσ τὴν οἰκίαν, λαφυροπωλοῦντεσ τὰ ὑπάρχοντα, σκοποῦντεσ οὐ τί δεδαπάνηται ἀλλὰ τί δαπανηθήσεται, οὐδὲ τί περιέσται ἀλλὰ τί οὐ περιέσται, ἐν τῇ νεότητι τὰ τοῦ γήρωσ ἐφόδια προκαταναλίσκοντεσ, χαίροντεσ τῇ ἑταίρᾳ, οὐ τοῖσ ἑταίροισ, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ τοῖσ συμπόταισ. Ἀγαθαρχίδησ δ’ ὁ Κνίδιοσ ἐν τῇ ὀγδόῃ πρὸσ ταῖσ κ τῶν Εὐρωπιακῶν Γνώσιππον, φησίν, ἄσωτον γενόμενον ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐκώλυον οἱ ἔφοροι συναναστρέφεσθαι τοῖσ νέοισ.

παρὰ δὲ Ῥωμαίοισ μνημονεύεται, ὥσ φησι Ποσειδώνιοσ ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, Ἀπίκιόν τινα ἐπὶ ἀσωτίᾳ πάντασ ἀνθρώπουσ ὑπερηκοντικέναι. ὁ καὶ τῆσ φυγῆσ αἴτιοσ γενόμενοσ Ῥουτιλίῳ τῷ τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ.

περὶ δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν τοῖσ πρώτοισ εἰρήκαμεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION