Arrian, Anabasis, book 6, chapter 27

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 27)

Ὡσ δὲ ἀφίκετο ἐσ τῶν Γαδρωσίων τὰ βασίλεια, ἀναπαύει ἐνταῦθα τὴν στρατιάν. καὶ Ἀπολλοφάνην μὲν παύει τῆσ σατραπείασ, ὅτι οὐδενὸσ ἔγνω ἐπιμεληθέντα τῶν προεπηγγελμένων, Θόαντα δὲ σατραπεύειν τῶν ταύτῃ ἔταξε· τούτου δὲ νόσῳ τελευτήσαντοσ Σιβύρτιοσ τὴν σατραπείαν ἐκδέχεται· ὁ αὐτὸσ δὲ καὶ Καρμανίασ σατράπησ ἦν νεωστὶ ἐξ Ἀλεξάνδρου ταχθείσ· τότε δὲ τούτῳ μὲν Ἀραχωτῶν τε καὶ τῶν Γαδρωσίων ἄρχειν ἐδόθη, Καρμανίαν δὲ ἔσχε Τληπόλεμοσ ὁ Πυθοφάνουσ. ἤδη τε ἐπὶ Καρμανίασ προὐχώρει ὁ βασιλεὺσ καὶ ἀγγέλλεται αὐτῷ Φίλιππον τὸν σατράπην τῆσ Ἰνδῶν γῆσ ἐπιβουλευθέντα πρὸσ τῶν μισθοφόρων δόλῳ ἀποθανεῖν, τοὺσ δὲ ἀποκτείναντασ ὅτι οἱ σωματοφύλακεσ τοῦ Φιλίππου οἱ Μακεδόνεσ τοὺσ μὲν ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, τοὺσ δὲ καὶ ὕστερον λαβόντεσ ἀπέκτειναν.

ταῦτα δὲ ὡσ ἔγνω, ἐκπέμπει γράμματα ἐσ Ἰνδοὺσ παρὰ Εὔδαμόν τε καὶ Ταξίλην ἐπιμελεῖσθαι τῆσ χώρασ τῆσ πρόσθεν ὑπὸ Φιλίππῳ τεταγμένησ ἔστ̓ ἂν αὐτὸσ σατράπην ἐκπέμψῃ ἐπ̓ αὐτῆσ. Ἤδη δ̓ ἐσ Καρμανίαν ἥκοντοσ Ἀλεξάνδρου Κρατερὸσ ἀφικνεῖται, τήν τε ἄλλην στρατιὰν ἅμα οἷ ἄγων καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ καὶ Ὀρδάνην τὸν ἀποστάντα καὶ νεωτερίσαντα συνειληφώσ.

ἐνταῦθα δὲ Στασάνωρ τε ὁ Ἀρείων καὶ ὁ Ζαραγγῶν σατράπησ ἧκεν καὶ ξὺν αὐτοῖσ Φαρισμάνησ ὁ Φραταφέρνου τοῦ Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίων σατράπου παῖσ. ἧκον δὲ καὶ οἱ στρατηγοὶ οἱ ὑπολειφθέντεσ ἅμα Παρμενίωνι ἐπὶ τῆσ στρατιᾶσ τῆσ ἐν Μηδίᾳ, Κλέανδρόσ τε καὶ Σιτάλκησ καὶ Ἡράκων, τὴν πολλὴν τῆσ στρατιᾶσ καὶ οὗτοι ἄγοντεσ. τοὺσ μὲν δὴ ἀμφὶ Κλέανδρόν τε καὶ Σιτάλκην πολλὰ ἐπικαλούντων αὐτοῖσ τῶν τε ἐγχωρίων καὶ τῆσ στρατιᾶσ αὐτῆσ, ὡσ ἱερά τε πρὸσ αὐτῶν σεσυλημένα καὶ θήκασ παλαιὰσ κεκινημένασ καὶ ἄλλα ἄδικα ἔργα ἐσ τοὺσ ὑπηκόουσ τετολμημένα καὶ ἀτάσθαλα, ταῦτα ὡσ ἐξηγγέλθη, τοὺσ μὲν ἀπέκτεινεν, ὡσ καὶ τοῖσ ἄλλοισ δέοσ εἶναι, ὅσοι σατράπαι ἢ ὕπαρχοι ἢ νομάρχαι ἀπολείποιντο, τὰ ἴσα ἐκείνοισ πλημμελοῦντασ πείσεσθαι·

̔καὶ τοῦτο, εἴπερ τι ἄλλο, κατέσχεν ἐν κόσμῳ τὰ ἔθνη τὰ ἐξ Ἀλεξάνδρου δοριάλωτα ἢ ἑκόντα προσχωρήσαντα, τοσαῦτα μὲν πλήθει ὄντα, τόσον δὲ ἀλλήλων ἀφεστηκότα, ὅτι οὐκ ἐξῆν ὑπὸ τῇ Ἀλεξάνδρου βασιλείᾳ ἀδικεῖσθαι τοὺσ ἀρχομένουσ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων·

̓ Ἡράκων δὲ τότε μὲν ἀφείθη τῆσ αἰτίασ· ὀλίγον δὲ ὕστερον ἐξελεγχθεὶσ πρὸσ ἀνδρῶν Σουσίων σεσυληκέναι τὸ ἐν Σούσοισ ἱερὸν καὶ οὗτοσ ἔδωκεν δίκην. οἱ δὲ σὺν Στασάνορι καὶ Φραταφέρνῃ πλῆθόσ τε ὑποζυγίων παῤ Ἀλέξανδρον ἄγοντεσ ἦλθον καὶ καμήλουσ πολλάσ, ὡσ ἔμαθον ὅτι τὴν ἐπὶ Γαδρωσίων ἄγει, εἰκάσαντεσ ὅτι τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα πείσεται αὐτῷ ἡ στρατιὰ ἃ δὴ ἔπαθε·

καὶ οὖν καὶ ἐν καιρῷ μὲν καὶ οὗτοι ἀφίκοντο, ἐν καιρῷ δὲ αἱ κάμηλοί τε καὶ τὰ ὑποζύγια· διένειμε γὰρ ξύμπαντα Ἀλέξανδροσ τοῖσ μὲν ἡγεμόσι κατ̓ ἄνδρα, τοῖσ δὲ κατ̓ ἴλασ τε καὶ ἑκατοστύασ, τοῖσ δὲ κατὰ λόχουσ, ὅπωσ τὸ πλῆθοσ τῶν ὑποζυγίων τε καὶ καμήλων αὐτῷ ξυνέβαινεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION