Arrian, Anabasis, book 6, chapter 23

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 23)

χαλεπὴν καὶ ἄπορον τῶν ἐπιτηδείων, τῶν τε ἄλλων καὶ ὕδωρ πολλαχοῦ τῇ στρατιᾷ οὐκ ἦν· ἀλλὰ νύκτωρ ἠναγκάζοντο γῆν πολλὴν πορεύεσθαι καὶ προσωτέρω ἀπὸ θαλάσσησ, ἐπεὶ αὐτῷ γε ἐν σπουδῇ ἦν ἐλθεῖν τὰ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆσ χώρασ καὶ λιμένασ τε ἰδεῖν τοὺσ ὄντασ καὶ ὅσα γε ἐν παρόδῳ δυνατὰ γένοιτο τῷ ναυτικῷ παρασκευάσαι, ἢ φρέατα ὀρύξαντασ ἢ ἀγορᾶσ που ἢ ὁρ́μου ἐπιμεληθέντασ. ἀλλὰ ἦν γὰρ ἔρημα παντάπασιν τὰ πρὸσ τῇ θαλάσσῃ τῆσ Γαδρωσῶν γῆσ, ὁ δὲ Θόαντα τὸν Μανδροδώρου καταπέμπει ἐπὶ θάλασσαν ξὺν ὀλίγοισ ἱππεῦσιν, κατασκεψόμενον εἴ πού τισ ὁρ́μοσ ὢν τυγχάνει ταύτῃ ἢ ὕδωρ οὐ πόρρω ἀπὸ θαλάσσησ ἤ τι ἄλλο τῶν ἐπιτηδείων.

καὶ οὗτοσ ἐπανελθὼν ἀπήγγειλεν ἁλιέασ τινὰσ καταλαβεῖν ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐν καλύβαισ πνιγηραῖσ·

πεποιῆσθαι δὲ τὰσ καλύβασ ξυνθέντασ τὰσ κόγχασ· στέγην δὲ εἶναι αὐταῖσ τὰσ ἀκάνθασ τῶν ἰχθύων· καὶ τούτουσ τοὺσ ἁλιέασ ὕδατι ὀλίγῳ διαχρῆσθαι χαλεπῶσ διαμωμένουσ τὸν κάχληκα, καὶ οὐδὲ τούτῳ πάντῃ γλυκεῖ τῷ ὕδατι. Ὡσ δὲ ἀφίκετο Ἀλέξανδροσ ἐσ χῶρόν τινα τῆσ Γαδρωσίασ ἵνα ἀφθονώτεροσ ἦν σῖτοσ, διανέμει ἐσ τὰ ὑποζύγια τὸν καταληφθέντα καὶ τοῦτον σημηνάμενοσ τῇ ἑαυτοῦ σφραγῖδι κατακομίζεσθαι κελεύει ὡσ ἐπὶ θάλασσαν.

ἐν ᾧ δὲ ᾔει ὡσ ἐπὶ τὸν σταθμόν, ἔνθενπερ ἐγγυτάτω ἦν ἡ θάλασσα, ἐν τούτῳ ὀλίγα φροντίσαντεσ οἱ στρατιῶται τῆσ σφραγῖδοσ αὐτοί τε οἱ φύλακεσ τῷ σίτῳ ἐχρήσαντο καὶ ὅσοι μάλιστα λιμῷ ἐπιέζοντο καὶ τούτοισ μετέδωκαν. ἐσ τοσόνδε γὰρ πρὸσ τοῦ κακοῦ ἐνικῶντο, ὡσ τὸν πρόδηλον καὶ παρόντα ἤδη ὄλεθρον τοῦ ἀφανοῦσ τε καὶ πρόσω ἔτι ὄντοσ ἐκ τοῦ βασιλέωσ κινδύνου ξὺν λογισμῷ ἔδοξέ σφισιν ἔμπροσθεν ποιήσασθαι.

καὶ Ἀλέξανδροσ καταμαθὼν τὴν ἀνάγκην ξυνέγνω τοῖσ πράξασιν. αὐτὸσ δέ, ὅσα ἐκ τῆσ χώρασ ἐπιδραμὼν ξυναγαγεῖν ἠδυνήθη εἰσ ἐπισιτισμὸν τῇ στρατιᾷ τῇ περιπλεούσῃ ξὺν τῷ στόλῳ, ταῦτα κομίσοντα πέμπει Κρηθέα τὸν Καλλατιανόν. καὶ τοῖσ ἐγχωρίοισ προσετάχθη ἐκ τῶν ἄνω τόπων σῖτόν τε ὅσον δυνατοὶ ἦσαν κατακομίσαι ἀλέσαντασ καὶ τὰσ βαλάνουσ τὰσ τῶν φοινίκων καὶ πρόβατα ἐσ ἀγορὰν τῷ στρατῷ.

καὶ ἐσ ἄλλον αὖ τόπον Τήλεφον κατέπεμψε τῶν ἑταίρων σὺν σίτῳ οὐ πολλῷ ἀληλεσμένῳ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION