Arrian, Anabasis, book 6, chapter 21

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 21)

Ἦν δὲ ἐν μὲν τῷ τότε ἄποροσ ἡ ὡρ́α ἐσ τὸν πλοῦν· οἱ γὰρ ἐτησίαι ἄνεμοι κατεῖχον, οἳ δὴ τῇ ὡρ́ᾳ ἐκείνῃ οὐ καθάπερ παῤ ἡμῖν ἀπ̓ ἄρκτου, ἀλλ̓ ἀπὸ τῆσ μεγάλησ θαλάσσησ κατὰ νότον μάλιστα ἄνεμον ἵστανται. ἀπὸ δὲ τοῦ χειμῶνοσ τῆσ ἀρχῆσ τὸ ἀπὸ Πλειάδων δύσεωσ ἔστε ἐπὶ τροπάσ, ἃσ ἐν χειμῶνι ὁ ἥλιοσ ἐπιστρέφει, πλόϊμα εἶναι ταύτῃ ἐξηγγέλλετο.

τότε γὰρ κατὰ γῆν μᾶλλον οἱᾶ δὴ πολλῷ ὕδατι ἐξ οὐρανοῦ βεβρεγμένην αὔρασ ἵστασθαι μαλθακὰσ καὶ ἐσ τὸν παράπλουν ταῖσ τε κώπαισ καὶ τοῖσ ἱστίοισ ξυμμέτρουσ. Νέαρχοσ μὲν δὴ ἐπιταχθεὶσ τῷ ναυτικῷ προσέμενε τὴν ὡρ́αν τοῦ παράπλου, αὐτὸσ δὲ ἄρασ ἐκ Πατάλων ἔστε μὲν ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ἀράβιον ξὺν τῇ στρατιᾶ πάσῃ προὐχώρει.

ἐκεῖθεν δὲ ἀναλαβὼν τῶν ὑπασπιστῶν τε καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺσ ἡμίσεασ καὶ τῶν πεζεταίρων καλουμένων τὰσ τάξεισ καὶ τῆσ ἵππου τῆσ ἑταιρικῆσ τό τε ἄγημα καὶ ἴλην ἀφ̓ ἑκάστησ ἱππαρχίασ καὶ τοὺσ ἱπποτοξότασ ξύμπαντασ ὡσ ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐσ ἀριστερὰ ἐτράπετο, ὕδατά τε ὀρύσσειν, ὡσ κατὰ τὸν παράπλουν ἄφθονα εἰή τῇ στρατιᾷ τῇ παραπλεούσῃ, καὶ ἅμα ὡσ τοῖσ Ὠρείταισ τοῖσ ταύτῃ Ἰνδοῖσ αὐτονόμοισ ἐκ πολλοῦ οὖσιν ἄφνω ἐπιπεσεῖν, ὅτι μηδὲν φίλιον αὐτοῖσ ἐσ αὐτόν τε καὶ τὴν στρατιὰν ἐπέπρακτο. τῆσ δὲ ὑπολειφθείσησ δυνάμεωσ Ἡφαιστίων αὐτῷ ἀφηγεῖτο. Ἀραβῖται μὲν δή, ἔθνοσ καὶ τοῦτο αὐτόνομον τῶν περὶ τὸν Ἀράβιον ποταμὸν νεμομένων, οὔτε ἀξιόμαχοι δόξαντεσ εἶναι Ἀλεξάνδρῳ οὔτε ὑποδῦναι ἐθελήσαντεσ, ὡσ προσάγοντα ἐπύθοντο Ἀλέξανδρον, φεύγουσιν ἐσ τὴν ἔρημον.

Ἀλέξανδροσ δὲ διαβὰσ τὸν Ἀράβιον ποταμὸν στενόν τε καὶ ὀλίγου ὕδατοσ καὶ διελθὼν ἐν νυκτὶ τῆσ ἐρήμου τὴν πολλὴν ὑπὸ τὴν ἑώ πρὸσ τῇ οἰκουμένῃ ἦν· καὶ τοὺσ μὲν πεζοὺσ ἐν τάξει ἐκέλευσεν ἕπεσθαι, τοὺσ δὲ ἱππέασ ἀναλβὼν αὐτὸσ καὶ ἐσ ἴλασ κατανείμασ, ὅπωσ ἐπὶ πλεῖστον τοῦ πεδίου ἐπέχοιεν, ἐπῄει τὴν χώραν τῶν Ὠρειτῶν. ὅσοι μὲν δὴ ἐσ· ἀλκὴν αὐτῶν ἐτράποντο κατεκόπησαν πρὸσ τῶν ἱππέων, πολλοὶ δὲ καὶ ζῶντεσ ἑάλωσαν.

ὁ δὲ τότε μὲν κατεστρατοπέδευσε πρὸσ ὕδατι οὐ πολλῷ, ὡσ δὲ καὶ οἱ περὶ Ἡφαιστίωνα αὐτῷ ὁμοῦ ἤδη ἦσαν, προὐχώρει ἐσ τὸ πρόσω. ἀφικόμενοσ δὲ εἰσ κώμην, ἥπερ ἦν μεγίστη τοῦ ἔθνουσ τοῦ Ὠρειτῶν, Ῥαμβακία ἐκαλεῖτο ἡ κώμη, τόν τε χῶρον ἐπῄνεσε καὶ ἐδόκει ἂν αὐτῷ πόλισ ξυνοικισθεῖσα μεγάλη καὶ εὐδαίμων γενέσθαι. Ἡφαιστίωνα μὲν δὴ ἐπὶ τούτοισ ὑπελείπετο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION