Arrian, Anabasis, book 6, chapter 20

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 20)

Ἐπανελθὼν δὲ ὀπίσω ἐσ τὰ Πάταλα τήν τε ἄκραν τετειχισμένην καταλαμβάνει καὶ Πείθωνα ξὺν τῇ στρατιᾷ ἀφιγμένον καὶ τούτῳ ξύμπαντα καταπεπραγμένα ἐφ̓ οἷσπερ ἐστάλη. Ἡφαιστίων μὲν δὴ ἐτάχθη παρασκευάζειν τὰ πρὸσ τὸν ἐκτειχισμόν τε τοῦ ναυστάθμου καὶ τῶν νεωσοίκων τὴν κατασκευήν· καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἐπενόει στόλον ὑπολείπεσθαι νεῶν οὐκ ὀλίγων πρὸσ τῇ πόλει τοῖσ Πατάλοισ, ἵναπερ ἐσχίζετο ὁ ποταμὸσ ὁ Ἰνδόσ. Αὐτὸσ δὲ κατὰ τὸ ἕτερον στόμα τοῦ Ἰνδοῦ κατέπλει αὖθισ ἐσ τὴν μεγάλην θάλασσαν, ὡσ καταμαθεῖν, ὅπῃ εὐπορωτέρα ἡ ἐκβολὴ τοῦ Ἰνδοῦ ἐσ τὸν πόντον γίγνεται·

ἀπέχει δὲ ἀλλήλων τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἰνδοῦ ἐσ σταδίουσ μάλιστα ὀκτακοσίουσ καὶ χιλίουσ. ἐν δὲ τῷ κατάπλῳ ἀφίκετο τῆσ ἐκβολῆσ τοῦ ποταμοῦ ἐσ λίμνην μεγάλην, ἥντινα ἀναχεόμενοσ ὁ ποταμόσ, τυχὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν πέριξ ὑδάτων ἐμβαλλόντων ἐσ αὐτήν, μεγάλην τε ποιεῖ καὶ κόλπῳ θαλάσσησ μάλιστα ἐοικυῖαν·

καὶ γὰρ ἰχθύεσ ἤδη ἐν αὐτῇ τῶν ἀπὸ θαλάσσησ ἐφαίνοντο, μείζονεσ τῶν ἐν τῇδε τῇ ἡμετέρᾳ θαλάσσῃ. αὐτὸσ δὲ ταῖσ τριακοντόροισ τε καὶ ἡμιολίαισ ὑπερβαλὼν τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἰνδοῦ καὶ προελθὼν καὶ ταύτῃ ἐσ τὴν θάλασσαν εὐπορωτέραν τε κατέμαθεν τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Ἰνδοῦ ἐκβολὴν καὶ αὐτὸσ προσορμισθεὶσ τῷ αἰγιαλῷ καὶ τῶν ἱππέων τινὰσ ἅμα οἷ ἔχων παρὰ θάλασσαν ᾔει σταθμοὺσ τρεῖσ, τὴν τε χώραν ὁποία τίσ ἐστιν ἡ ἐν τῷ παράπλῳ ἐπισκεπτόμενοσ καὶ φρέατα ὀρύσσεσθαι κελεύων, ὅπωσ ἔχοιεν ὑδρεύεσθαι οἱ πλέοντεσ.

αὐτὸσ μὲν δὴ ἐπανελθὼν ἐπὶ τὰσ ναῦσ ἀνέπλει ἐσ τὰ Πάταλα·

μέροσ δέ τι τῆσ στρατιᾶσ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐργασομένουσ κατὰ τὴν παραλίαν ἔπεμψεν, ἐπανιέναι καὶ τούτοισ προστάξασ ἐσ τὰ Πάταλα. αὖθισ δὲ ὡσ ἐπὶ τὴν λίμνην καταπλεύσασ ἄλλον ναύσταθμον καὶ ἄλλουσ νεωσοίκουσ ἐνταῦθα κατεσκεύασε, καὶ φυλακὴν καταλιπὼν τῷ χωρίῳ σῖτόν τε ὅσον καὶ ἐσ τέτταρασ μῆνασ ἐξαρκέσαι τῇ στρατιᾷ ἐσηγάγετο καὶ τἆλλ̓ ὅσα [ἐν] τῷ παράπλῳ παρεσκεύαζεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION