Arrian, Anabasis, book 6, chapter 18

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 18)

Αὐτὸσ δὲ Ἡφαιστίωνι προστάξασ τειχίζειν ἐν τοῖσ Πατάλοισ ἄκραν ἀποπέμπει ἐσ τὴν ἄνυδρον τῆσ πλησίον γῆσ φρέατά τε ὀρύξοντασ καὶ οἰκήσιμον τὴν χώραν κατασκευάσοντασ. καὶ τούτοισ ἐπέθεντο τῶν προσχώρων τινὲσ βαρβάρων, καὶ ἔστι μὲν οὓσ διέφθειραν αὐτῶν ἄφνω προσπεσόντεσ, πολλοὺσ δὲ καὶ σφῶν ἀποβαλόντεσ ἔφυγον ἐσ τὴν ἔρημον, ὥστε ἐπιτελεσθῆναι τοῖσ ἐκπεμφθεῖσι τὰ ἔργα προσγενομένησ αὐτοῖσ καὶ ἄλλησ στρατιᾶσ, ἣν Ἀλέξανδροσ πυθόμενοσ τῶν βαρβάρων τὴν ἐπίθεσιν ἐστάλκει μεθέξοντασ τοῦ ἔργου. Περὶ δὲ τοῖσ Πατάλοισ σχίζεται τοῦ Ἰνδοῦ τὸ ὕδωρ ἐσ δύο ποταμοὺσ μεγάλουσ, καὶ οὗτοι ἀμφότεροι σώζουσι τοῦ Ἰνδοῦ τὸ ὄνομα ἔστε ἐπὶ τὴν θάλασσαν.

ἐνταῦθα ναύσταθμόν τε καὶ νεωσοίκουσ ἐποίει Ἀλέξανδροσ· ὡσ δὲ προὐκεχωρήκει αὐτῷ τὰ ἔργα, ὁ δὲ καταπλεῖν ἐπενόει ἔστε ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ ἐν δεξιᾷ ῥέοντοσ ποταμοῦ ἐσ τὴν θάλασσαν. Λεοννάτον μὲν δὴ δοὺσ αὐτῷ τῶν τε ἱππέων ἐσ χιλίουσ καὶ τῶν ὁπλιτῶν τε καὶ ψιλῶν ἐσ ὀκτακισχιλίουσ κατὰ τὴν νῆσον τὰ Πάταλα ἐκπέμπει ἀντιπαράγειν τῷ στόλῳ, αὐτὸσ δὲ τὰσ μάλιστα τῶν νεῶν ταχυναυτούσασ ἀναλαβὼν ὅσαι τε ἡμιόλιαι καὶ τὰσ τριακοντόρουσ πάσασ καὶ τῶν κερκούρων ἔστιν οὓσ ἔπλει κατὰ τὸν ποταμὸν τὸν ἐν δεξιᾷ.

οὐκ ἔχοντι δὲ αὐτῷ ἡγεμόνα τοῦ πλοῦ, ὅτι πεφεύγεσαν οἱ ταύτῃ Ἰνδοί, ἀπορώτερα τὰ τοῦ κατάπλου ἦν·

χειμών τε ἐπιγίγνεται ἐσ τὴν ὑστεραίαν ἀπὸ τῆσ ἀναγωγῆσ καὶ ὁ ἄνεμοσ τῷ ῥόῳ πνέων ὑπεναντίοσ κοῖλόν τε ἐποίει τὸν ποταμὸν καὶ τὰ σκάφη διέσειεν, ὥστε ἐπόνησαν αὐτῷ αἱ πλεῖσται τῶν νεῶν, τῶν δὲ τριακοντόρων ἔστιν αἳ καὶ πάντῃ διελύθησαν. ἔφθησαν δὲ ἐποκείλαντεσ αὐτὰσ πρὶν παντάπασιν διαπεσεῖν ἐν τῷ ὕδατι. ἕτεραι οὖν ξυνεπήγνυντο.

καὶ τῶν ψιλῶν τοὺσ κουφοτάτουσ ἐκπέμψασ ἐσ τὴν προσωτέρω τῆσ ὄχθησ χώραν ξυλλαμβάνει τινὰσ τῶν Ἰνδῶν, καὶ οὗτοι τὸ ἀπὸ τοῦδε ἐξηγοῦντο αὐτῷ τὸν πόρον. ὡσ δὲ ἧκον ἵναπερ ἀναχεῖται ἐσ εὖροσ ὁ ποταμόσ, ὡσ καὶ διακοσίουσ ταύτῃ σταδίουσ ἐπέχειν ᾗπερ εὐρύτατοσ αὐτὸσ αὑτοῦ ἦν, τό τε πνεῦμα κατῄει μέγα ἀπὸ τῆσ ἔξω θαλάσσησ καὶ αἱ κῶπαι ἐν κλύδωνι χαλεπῶσ ἀνεφέροντο, ξυμφεύγουσιν αὖ ἐσ διώρυχα, ἐσ ἥντινα οἱ ἡγεμόνεσ αὐτῷ καθηγήσαντο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION