Arrian, Anabasis, book 6, chapter 15

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 15)

Ἐνταῦθα ἐπὶ ταῖσ ξυμβολαῖσ τοῦ Ἀκεσίνου καὶ Ἰνδοῦ προσέμενεν ἔστε ἀφίκετο αὐτῷ ξὺν τῇ στρατιᾷ Περδίκκασ καταστρεψάμενοσ ἐν παρόδῳ τὸ Ἀβαστανῶν ἔθνοσ αὐτόνομον. ἐν τούτῳ δὲ ἄλλαι τε προσγίγνονται Ἀλεξάνδρῳ τριακόντοροι καὶ πλοῖα στρογγύλα ἄλλα, ἃ δὴ ἐν Ξάθροισ ἐναυπηγήθη αὐτῷ, καὶ Σόγδοι ἄλλο ἔθνοσ Ἰνδῶν αὐτόνομον προσεχώρησαν. καὶ παρὰ Ὀσσαδίων, καὶ τούτου γένουσ αὐτονόμου Ἰνδικοῦ, πρέσβεισ ἧκον, ἐνδιδόντεσ καὶ οὗτοι τοὺσ Ὀσσαδίουσ. Φιλίππῳ μὲν δὴ τῆσ σατραπείασ ὁρ́ουσ ἔταξε τὰσ συμβολὰσ τοῦ τε Ἀκεσίνου καὶ Ἰνδοῦ καὶ ἀπολείπει ξὺν αὐτῷ τούσ τε Θρᾷκασ πάντασ καὶ ἐκ τῶν τάξεων ὅσοι ἐσ φυλακὴν τῆσ χώρασ ἱκανοὶ ἐφαίνοντο, πόλιν τε ἐνταῦθα κτίσαι ἐκέλευσεν ἐπ̓ αὐτῇ τῇ ξυμβολῇ τοῖν ποταμοῖν, ἐλπίσασ μεγάλην τε ἔσεσθαι καὶ ἐπιφανῆ ἐσ ἀνθρώπουσ, καὶ νεωσοίκουσ ποιηθῆναι.

ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ὀξυάρτησ ὁ Βάκτριοσ, ὁ Ῥωξάνησ τῆσ γυναικὸσ τῆσ Ἀλεξάνδρου πατήρ, ἧκε παῤ Ἀλέξανδρον·

καὶ προστίθησιν αὐτῷ Παραπαμισαδῶν σατραπεύειν, ἀπαλλάξασ Τυρίεσπιν τὸν πρόσθεν σατράπην, ὅτι οὐκ ἐν κόσμῳ ἐξηγεῖσθαι αὐτῷ ὁ Τυρίεσπισ ἐξήγγελτο. Ἔνθα δὴ διαβιβάσασ Κρατερόν τε καὶ τῆσ στρατιᾶσ τὴν πολλὴν καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ ἐπ̓ ἀριστερὰ τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ, ὅτι εὐπορώτερά τε ταύτῃ τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν στρατιᾷ βαρείᾳ ἐφαίνετο καὶ τὰ ἔθνη τὰ προσοικοῦντα οὐ πάντῃ φίλια ἦν, αὐτὸσ κατέπλει ἐσ τῶν Σόγδων τὸ βασίλειον.

καὶ ἐνταῦθα πόλιν τε ἐτείχιζεν ἄλλην καὶ νεωσοίκουσ ἐποίει ἄλλουσ καὶ τὰ πλοῖα αὐτῷ τὰ πεπονηκότα ἐπεσκευάσθη. τῆσ δὲ ἀπὸ τῶν ξυμβολῶν τοῦ τε Ἰνδοῦ καὶ Ἀκεσίνου χώρασ ἔστε ἐπὶ θάλασσαν σατράπην ἀπέδεξε[ν Ὀξυάρτην καὶ] Πείθωνα ξὺν τῇ παραλίᾳ πάσῃ τῆσ Ἰνδῶν γῆσ. Καὶ Κρατερὸν μὲν ἐκπέμπει αὖθισ ξὺν τῇ στρατιᾷ [διὰ τῆσ Ἀραχωτῶν καὶ Δραγγῶν γῆσ], αὐτὸσ δὲ κατέπλει ἐσ τὴν Μουσικανοῦ ἐπικράτειαν, ἥντινα εὐδαιμονεστάτην τῆσ Ἰνδῶν γῆσ εἶναι ἐξηγγέλλετο, ὅτι οὔπω οὔτε ἀπηντήκει αὐτῷ Μουσικανὸσ ἐνδιδοὺσ αὑτόν τε καὶ τὴν χώραν οὔτε πρέσβεισ ἐπὶ φιλίᾳ ἐκπέμπει, οὐδέ τι οὔτε αὐτὸσ ἐπεπόμφει ἃ δὴ μεγάλῳ βασιλεῖ εἰκόσ, οὔτε τι ᾐτήκει ἐξ Ἀλεξάνδρου.

καὶ γίγνεται αὐτῷ ὁ πλοῦσ κατὰ τὸν ποταμὸν ἐσ τοσόνδε ἐσπουδασμένοσ ὥστε ἔφθη ἐπὶ τοῖσ ὁρίοισ γενέσθαι τῆσ Μουσικανοῦ χώρασ, πρὶν πυθέσθαι Μουσικανὸν ὅτι ὡρ́μηται ὡσ ἐπ̓ αὐτὸν Ἀλέξανδροσ.

οὕτω δὴ ἐκπλαγεὶσ κατὰ τάχοσ ἀπήντα Ἀλεξάνδρῳ, δῶρά τε τὰ πλείστου ἄξια παῤ Ἰνδοῖσ κομίζων καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ ξύμπαντασ ἄγων καὶ τὸ ἔθνοσ τε καὶ αὑτὸν ἐνδιδοὺσ καὶ ὁμολογῶν ἀδικεῖν, ὅπερ μέγιστον παῤ Ἀλεξάνδρῳ ἦν ἐσ τὸ τυχεῖν ὧν τισ δέοιτο. καὶ οὖν καὶ Μουσικανῷ ἐπὶ τοῖσδε ἄδεια ἐδόθη ἐξ Ἀλεξάνδρου, καὶ τὴν πόλιν ἐθαύμασεν Ἀλέξανδροσ καὶ τὴν χώραν, καὶ ἄρχειν αὐτῆσ Μουσικανῷ ἔδωκεν·

Κρατερὸσ δὲ ἐν τῇ πόλει ἐτάχθη τὴν ἄκραν ἐκτειχίσαι· καὶ παρόντοσ ἔτι ἐτειχίσθη Ἀλεξάνδρου καὶ φυλακὴ κατεστάθη, ὅτι ἐπιτήδειον αὐτῷ ἐφάνη τὸ χωρίον ἐσ τὸ κατεχεσθαι τα κύκλῳ ἔθνη φυλαττόμενα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION