Arrian, Anabasis, book 6, chapter 13

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 13)

Καὶ ταῦτα ἐννοήσασ Ἀλέξανδροσ, μή τι νεωτερισθείη ἐν τῇ στρατιᾷ, ὅτε πρῶτον ἠδυνήθη κομίζεται ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου τὰσ ὄχθασ· καὶ πλέων κατὰ τὸν ποταμόν ἡ̓͂ν γὰρ τὸ στρατόπεδον ἐπὶ ταῖσ ξυμβολαῖσ τοῦ τε Ὑδραώτου καὶ τοῦ Ἀκεσίνου, ἵνα Ἡφαιστίων τε ἐπὶ τῆσ στρατιᾶσ ἦν καὶ Νέαρχοσ τὸ ναυτικὸν αὐτῷ εἶχεν̓, ὡσ [δὲ] ἐπέλαζεν ἡ ναῦσ ἤδη τῷ στρατοπέδῳ τὸν βασιλέα φέρουσα, κελεύει δὴ ἀφελεῖν τὴν σκηνὴν ἀπὸ τῆσ πρύμνησ, ὡσ καταφανὴσ εἶναι πᾶσιν. οἱ δὲ ἔτι ἠπίστουν, ὡσ νεκροῦ δῆθεν κομιζομένου Ἀλεξάνδρου, πρίν γε δὴ προσχούσησ τῆσ νεὼσ τῇ ὄχθῃ ὁ μὲν τὴν χεῖρα ἀνέτεινεν ἐσ τὸ πλῆθοσ·

οἱ δὲ ἀνεβόησαν, ἐσ τὸν οὐρανὸν ἀνασχόντεσ τὰσ χεῖρασ, οἱ δὲ πρὸσ αὐτὸν Αλέξανδρον· πολλοῖσ δὲ καὶ δάκρυα ἐπὶ τῷ ἀνελπίστῳ προεχύθη ἀκούσια. καὶ οἱ μὲν τῶν ὑπασπιστῶν κλίνην προσέφερον αὐτῷ ἐκκομιζομένῳ ἐκ τῆσ νεώσ, ὁ δὲ τὸν ἵππον προσαγαγεῖν ἐκέλευσεν. ὡσ δὲ ἐπιβὰσ τοῦ ἵππου ὤφθη αὖθισ, κρότῳ δὴ πολλῷ ἐπεκτύπησεν ἡ στρατιὰ πᾶσα, ἐπήχησαν δὲ αἵ τε ὄχθαι καὶ αἱ πλησίον αὐτῶν νάπαι.

προσάγων δὲ ἤδη τῇ σκηνῇ καταβαίνει ἀπὸ τοῦ ἵππου, ὥστε καὶ βαδίζων ὀφθῆναι. οἱ δὲ ἐπέλαζον ἄλλοσ ἄλλοθεν, οἱ μὲν χειρῶν, οἱ δὲ γονάτων, οἱ δὲ τῆσ ἐσθῆτοσ αὐτῆσ ἁπτόμενοι, οἱ δὲ καὶ ἰδεῖν ἐγγύθεν καί τι καὶ ἐπευφημήσαντεσ ἀπελθεῖν· οἱ δὲ ταινίαισ ἔβαλλον, οἱ δὲ ἄνθεσιν, ὅσα ἐν τῷ τότε ἡ Ἰνδῶν γῆ παρεῖχε. Νέαρχοσ δὲ λέγει, ὅτι χαλεποὶ αὐτῷ τῶν φίλων ἐγένοντο ὅσοι ἐκάκιζον, ὅτι αὐτὸσ πρὸ τῆσ στρατιᾶσ κινδυνεύοι·

οὐ γὰρ στρατηγοῦ ταῦτα, ἀλλὰ στρατιώτου εἶναι. καί μοι δοκεῖ ἄχθεσθαι Ἀλέξανδροσ τοῖσδε τοῖσ λόγοισ, ὅτι ἀληθεῖσ τε ὄντασ ἐγίγνωσκε καὶ αὑτὸν ὑπαίτιον τῇ ἐπιτιμήσει. καὶ ὅμωσ ὑπὸ μένουσ τε τοῦ ἐν ταῖσ μάχαισ καὶ τοῦ ἔρωτοσ τῆσ δόξησ, καθάπερ οἱ ἄλλησ τινὸσ ἡδονῆσ ἐξηττώμενοι, οὐ καρτερὸσ ἦν ἀπέχεσθαι τῶν κινδύνων. ἄνθρωπον δέ τινα πρεσβύτερον λέγει Βοιώτιον, τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου οὐ λέγει, ὡσ ἀχθόμενόν τε πρὸσ τὰσ ἐπιτιμήσεισ τῶν φίλων κατέμαθεν Ἀλέξανδρον καὶ ἐσκυθρωπακότα, προσελθόντα τοῦτον βοιωτιάζοντα ἅμα τῇ φωνῇ ταῦτα φάναι·

ὦ Ἀλέξανδρε, ἀνδρῶν τὰ ἔργα· καί τι καὶ ἰαμβεῖον ὑπειπεῖν, τὸν δὲ νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου ὅτι τῷ τι δρῶντι καὶ παθεῖν ἐστιν ὀφειλόμενον. καὶ τοῦτον ἔν τε τῷ παραυτίκα εὐδοκιμῆσαι καὶ ἐπιτηδειότερον ἐσ τὸ ἔπειτα Ἀλεξάνδρῳ γενέσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION