Arrian, Anabasis, book 6, chapter 8

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 8)

Μείνασ δὲ αὐτοῦ μίαν ἡμέραν καὶ ἀναπαύσασ τὴν στρατιὰν τῇ ὑστεραίᾳ προὐχώρει ὡσ ἐπὶ τοὺσ ἄλλουσ Μαλλούσ. καὶ τὰσ μὲν πόλεισ ἐκλελοιπότασ καταλαμβάνει, αὐτοὺσ δὲ ἔμαθεν ὅτι πεφευγότεσ εἰε͂ν ἐσ τὴν ἔρημον. καὶ ἐνταῦθα αὖθισ μίαν ἡμέραν ἀναπαύσασ τὴν στρατιὰν ἐσ τὴν ἐπιοῦσαν Πείθωνα μὲν καὶ Δημήτριον τὸν ἱππάρχην πρὸσ τὸν ποταμὸν ὀπίσω ἀπέπεμψεν, ὧν τε αὐτοὶ ἡγοῦντο ἄγοντασ καὶ πρὸσ τούτοισ ψιλῶν τάξεισ δοὺσ αὐτοῖσ ὅσαι ἱκαναὶ πρὸσ τὸ ἔργον.

προσέταξε δὲ παρὰ τῇ ὄχθῃ τοῦ ποταμοῦ ἰόντασ, εἴ τισι περιτυγχάνοιεν τῶν ἐσ τὰσ ὕλασ ξυμπεφευγότων, αἳ δὴ πολλαὶ πρὸσ τῇ ὄχθῃ τοῦ ποταμοῦ ἦσαν, τούτουσ κτείνειν, ὅσοι μὴ ἐθελονταὶ σφᾶσ ἐνδιδοῖεν.

καὶ πολλοὺσ καταλαβόντεσ ἐν ταῖσ ὕλαισ οἱ ἀμφὶ Πείθωνά τε καὶ Δημήτριον ἀπέκτειναν. Αὐτὸσ δὲ ἦγεν ἐπὶ τὴν μεγίστην τῶν Μαλλῶν πόλιν, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων πολλοὺσ ξυμπεφευγέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετο.

ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐξέλιπον οἱ Ἰνδοὶ ὡσ προσάγοντα Ἀλέξανδρον ἔμαθον. διαβάντεσ δὲ τὸν Ὑδραώτην ποταμὸν ἐπὶ τοῖσ ὄχθαισ αὐτοῦ, ὅτι ὑψηλαὶ αἱ ὄχθαι ἦσαν, παρατεταγμένοι ἔμενον, ὡσ εἴρξοντεσ τοῦ πόρου Ἀλέξανδρον. καὶ ταῦτα ὡσ ἤκουσεν, ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν ἅμα αὐτῷ πᾶσαν ᾔει ὡσ ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην, ἵναπερ παρατετάχθαι τοὺσ Μαλλοὺσ ἐξηγγέλλετο.

οἱ δὲ πεζοὶ ἕπεσθαι αὐτῷ ἐτάχθησαν. ὡσ δὲ ἀφίκετό τε ἐπ̓ αὐτὸν καὶ ἐν τῷ πέραν τοὺσ πολεμίουσ τεταγμένουσ κατεῖδεν, ὡσ εἶχεν ἐκ τῆσ ὁδοῦ ἐμβάλλει ἐσ τὸν πόρον ξὺν τῇ ἵππῳ μόνῃ. οἱ δὲ ἰδόντεσ ἐν μέσῳ τοῦ ποταμοῦ ὄντα ἤδη Ἀλέξανδρον κατὰ σπουδὴν μέν, ξυντεταγμένοι δὲ ὅμωσ ἀπεχώρουν ἀπὸ τῆσ ὄχθησ·

καὶ Ἀλέξανδροσ ξὺν μόνῃ τῇ ἵππῳ εἵπετο. ὡσ δὲ κατεῖδον ἱππέασ μόνουσ, ἐπιστρέψαντεσ οἱ Ἰνδοὶ καρτερῶσ ἐμάχοντο πλῆθοσ ὄντεσ ἐσ πέντε μυριάδασ. καὶ Ἀλέξανδροσ ὡσ τήν τε φάλαγγα αὐτῶν πυκνὴν κατεῖδε καὶ αὐτῷ οἱ πεζοὶ ἀπῆσαν, προσβολὰσ μὲν ἐποιεῖτο ἐσ κύκλουσ παριππεύων, ἐσ χεῖρασ δὲ οὐκ ᾔει τοῖσ Ἰνδοῖσ. καὶ ἐν τούτῳ παραγίγνονται αὐτῷ οἵ τε Ἀγριᾶνεσ καὶ ἄλλαι τάξεισ τῶν ψιλῶν, ἃσ δὴ ἐπιλέκτουσ ἅμα οἷ ἦγε, καὶ οἱ τοξόται·

οὐ πόρρω δὲ οὐδὲ ἡ φάλαγξ ἐφαίνετο τῶν πεζῶν. καὶ οἱ Ἰνδοὶ ὁμοῦ σφισι πάντων τῶν δεινῶν προσκειμένων ἀποστρέψαντεσ ἤδη προτροπάδην ἔφευγον ἐσ πόλιν ὀχυρωτάτην τῶν πλησίον. καὶ Ἀλέξανδροσ ἑπόμενόσ τε αὐτοῖσ πολλοὺσ ἔκτεινε καὶ ὡσ ἐσ τὴν πόλιν οἱ διαφυμγόντεσ κατειλήθησαν, πρῶτα μὲν τοῖσ ἱππεῦσιν ἐξ ἐφόδου ἐκυκλώσατο τὴν πόλιν·

ὡσ δὲ οἱ πεζοὶ αὐτῷ παρῆσαν, ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ περιστρατοπεδεύει ἐν κύκλῳ τοῦ τείχουσ, ὅτι οὐ πολύ τε τῆσ ἡμέρασ ὑπελείπετο ἐσ τὴν προσβολὴν καὶ ἡ στρατιὰ αὐτῷ ὑπό τε πορείασ μακρᾶσ οἱ πεζοὶ καὶ ὑπὸ διώξεωσ συνεχοῦσ οἱ ἵπποι καὶ οὐχ ἥκιστα κατὰ τὸν πόρον τοῦ ποταμοῦ τεταλαιπωρήκεσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION