Arrian, Anabasis, book 6, chapter 5

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 5)

Ὡσ δὲ οὐ πόρρω τῶν ξυμβολῶν ἦσαν, ἐνταῦθα δὴ οἱ κυβερνῆται παραγγέλλουσιν ὡσ βιαιοτάτῃ εἰρεσίᾳ χρωμένουσ ἐξελαύνειν ἐκ τῶν στενῶν, τοῦ μὴ ἐμπιπτούσασ τὰσ ναῦσ ἐσ τὰσ δίνασ ἀναστρέφεσθαι πρὸσ αὐτῶν, ἀλλὰ κρατεῖν γὰρ τῇ εἰρεσίᾳ τῶν ἐπιστροφῶν τοῦ ὕδατοσ. τὰ μὲν δὴ στρογγύλα πλοῖα ὅσα καὶ ἔτυχεν αὐτῶν περιστραφέντα πρὸσ τοῦ ῥοῦ, οὐδέν τι παθόντα ἐν τῇ ἐπιστροφῇ ὅτι μὴ ταράξαντα τοὺσ ἐμπλέοντασ, κατέστη ἐσ εὐθύ, πρὸσ αὐτοῦ τοῦ ῥοῦ ὀρθωθέντα·

αἱ δὲ μακραὶ νῆεσ οὐχ ὡσαύτωσ ἀπαθεῖσ ἀπῆλθον ἐν τῇ ἐπιστροφῇ, οὔτε μετέωροι ἐπὶ τοῦ ἐπικαχλάζοντοσ κύματοσ ὡσαύτωσ οὖσαι, ὅσαι τε δίκροτοι αὐτῶν τὰσ κάτω κώπασ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἔξω ἔχουσαι τοῦ ὕδατοσ· καὶ αἱ κῶπαι δὲ αὐτοῖσ πλαγίοισ ἐν ταῖσ δίναισ γενομένοισ συνετρίβοντο, ὅσων γε ἐγκατελήφθησαν ὑπὸ τοῦ ὕδατοσ οὐ φθασάντων αὐτὰσ μετεωρίσαι, ὡσ πολλὰσ μὲν πονῆσαι τῶν νεῶν, δύο δὲ δὴ περιπεσούσασ ἀλλήλαισ αὐτάσ τε διαφθαρῆναι καὶ τῶν ἐμπλεόντων ἐν αὐταῖσ πολλούσ.

ὡσ δὲ ἐσ πλάτοσ ἤδη ὁ ποταμὸσ διέσχεν, ἐνταῦθα δὴ ὅ τε ῥοῦσ οὐκέτι ὡσαύτωσ χαλεπὸσ ἦν καὶ αἱ δῖναι οὐχ ὁμοίᾳ τῇ βίᾳ ἐπέστρεφον. προσορμίσασ οὖν τῇ ἐν δεξιᾷ ὄχθῃ Ἀλέξανδροσ τὸν στρατόν, ἵνα σκέπη τε ἦν τοῦ ῥοῦ καὶ προσβολὴ ταῖσ ναυσὶν καί τισ καὶ ἄκρα τοῦ ποταμοῦ ἐπιτηδείωσ ἀνεῖχεν ἐσ τῶν ναυαγίων τε τὴν ξυναγωγὴν καὶ εἴ τινεσ ἐπ̓ αὐτῶν ζῶντεσ ἔτι ἐφέροντο, τούτουσ τε διέσωσε καὶ ἐπισκευάσασ τὰσ πεπονηκυίασ τῶν νεῶν Νέαρχον μὲν καταπλεῖν κελεύει ἔστ̓ ἂν ἀφίκηται ἐπὶ τὰ ὁρ́ια τοῦ Μαλλῶν ἔθνουσ, αὐτὸσ δὲ τῶν βαρβάρων τῶν οὐ προσχωρούντων καταδρομὴν τῆσ χώρασ ποιησάμενοσ καὶ κωλύσασ ἐπικουρῆσαι αὐτοὺσ τοῖσ Μαλλοῖσ, οὕτω δὴ αὖθισ ξυνέμιξε τῷ ναυτικῷ.

Καὶ ἐνταῦθα Ἡφαιστίων τε αὐτῷ καὶ Κρατερὸσ καὶ Φίλιπποσ ξὺν τοῖσ ἀμφ̓ αὐτοὺσ ὁμοῦ ἤδη ἦσαν.

ὁ δὲ τοὺσ μὲν ἐλέφαντασ καὶ τὴν Πολυπέρχοντοσ τάξιν καὶ τοὺσ ἱπποτοξότασ καὶ Φίλιππον ξὺν τῇ ἀμφ̓ αὐτὸν στρατιᾷ διαβιβάσασ τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν Κρατερῷ ἄγειν προσέταξε· Νέαρχον δὲ ξὺν τῷ ναυτικῷ πέμπει τρισὶν ἡμέραισ τὴν στρατιὰν κελεύσασ φθάνειν κατὰ τὸν πλοῦν. τὸν δὲ ἄλλον στρατὸν τριχῇ διένειμε·

καὶ Ἡφαιστίωνα μὲν πέντε ἡμέραισ προϊέναι ἔταξεν, ὡσ εἴ τινεσ τοὺσ ξὺν αὐτῷ τεταγμένουσ φεύγοντεσ ἐσ τὸ πρόσω κατὰ σπουδὴν ἰοιέν, τοῖσ ἀμφὶ Ἡφαιστίωνα ἐμπίπτοντεσ ἁλίσκωνται· Πτολεμαῖον δὲ τὸν Λάγου δοὺσ καὶ τούτῳ τῆσ στρατιᾶσ μέροσ τρισὶν ἡμέραισ ὑπολειπόμενον ἕπεσθαι ἐκέλευσεν, ὡσ ὅσοι τὸ ἔμπαλιν ὑποστρέφοιεν αὐτὸν φεύγοντεσ, οὗτοι δὲ ἐσ τοὺσ ἀμφὶ τὸν Πτολεμαῖον ἐμπίπτοιεν. ἐπὰν δὲ ἀφίκωνται ἐσ τὰσ ξυμβολὰσ τοῦ τε Ἀκεσίνου καὶ τοῦ Ὑδραώτου ποταμοῦ, ἐνταῦθα δὴ τούσ τε φθάνοντασ ὑπομένειν ἐκέλευσεν, ἔστ̓ ἂν ἥκῃ αὐτόσ, καὶ τοὺσ ἀμφὶ Κρατερὸν καὶ Πτολεμαῖον αὐτῷ ξυμβαλεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION