Arrian, Anabasis, book 6, chapter 4

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 4)

Οὕτω δὴ πλέων τρίτῃ ἡμέρᾳ κατέσχεν, ἵναπερ Ἡφαιστίωνί τε καὶ Κρατερῷ κατὰ τὸ αὐτὸ στρατοπεδεύειν ἐπὶ ταῖσ ἀντιπέρασ ὄχθαισ παρήγγελτο. μείνασ δὲ ἐνταῦθα ἡμέρασ δύο, ὡσ καὶ Φίλιπποσ αὐτῷ ξὺν τῇ λοιπῇ στρατιᾷ ἀφίκετο, τοῦτον μὲν ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην ποταμὸν ἐκπέμπει ξὺν οἷσ ἔχων ἧκε, τάξασ παρὰ τοῦ Ἀκεσίνου ποταμοῦ τὴν ὄχθην πορεύεσθαι· τοὺσ δὲ ἀμφὶ Κρατερόν τε καὶ Ἡφαιστίωνα αὖθισ ἐκπέμπει, παραγγείλασ ὅπωσ χρὴ τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. αὐτὸσ δὲ ἔπλει κατὰ τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν οὐδαμοῦ μείονα ἐν τῷ κατάπλῳ εἴκοσι σταδίων τὸ εὖροσ.

προσορμιζόμενοσ δὲ ὅπῃ τύχοι ταῖσ ὄχθαισ τοὺσ προσοικοῦντασ τῷ Ὑδάσπῃ Ἰνδοὺσ τοὺσ μὲν ἐνδιδόντασ σφᾶσ ὁμολογίαισ παρελάμβανεν, ἤδη δέ τινασ καὶ ἐσ ἀλκὴν χωρήσαντασ βίᾳ κατεστρέψατο. αὐτὸσ δὲ ὡσ ἐπὶ τὴν Μαλλῶν τε καὶ Ὀξυδρακῶν γῆν σπουδῇ ἔπλει, πλείστουσ τε καὶ μαχιμωτάτουσ τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν πυνθανόμενοσ καὶ ὅτι ἐξηγγέλλοντο αὐτῷ παῖδασ μὲν καὶ γυναῖκασ ἀποτεθεῖσθαι εἰσ τὰσ ὀχυρωτάτασ τῶν πόλεων, αὐτοὶ δὲ ἐγνωκέναι διὰ μάχησ ἰέναι πρὸσ αὐτόν.

ἐφ̓ ὅτῳ δὴ καὶ σπουδῇ πλείονι ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, ὅπωσ μὴ καθεστηκόσιν αὐτοῖσ, ἀλλὰ ἐν τῷ ἐνδεεῖ τε ἔτι τῆσ παρασκευῆσ καὶ τεταραγμένῳ προσφέρηται. ἔνθεν δὲ ὡρμήθη τὸ δεύτερον, [καὶ] πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἀφίκετο ἐπὶ τὴν ξυμβολὴν τοῦ τε Ὑδάσπου καὶ τοῦ Ἀκεσίνου.

ἵνα δὲ ξυμβάλλουσιν οἱ ποταμοὶ οὗτοι, στενότατοσ εἷσ ποταμὸσ ἐκ τοῖν δυοῖν γίγνεται καὶ τὸ ῥεῦμα αὐτῷ ὀξὺ ἐπὶ τῇ στενότητι καὶ δῖναι ἄτοποι ὑποστρέφοντοσ τοῦ ῥοῦ, καὶ τὸ ὕδωρ κυμαίνεταί τε καὶ καχλάζει ἐπὶ μέγα, ὡσ καὶ πόρρω ἔτι ὄντων ἐξακούεσθαι τὸν κτύπον τοῦ κύματοσ. καὶ ἦν μὲν προεξηγγελμένα ταῦτα Ἀλεξάνδρῳ ἐκ τῶν ἐγχωρίων καὶ ἐξ Ἀλεξάνδρου τῇ στρατιᾷ·

ὅμωσ δὲ ἐπειδὴ ἐπέλαζεν αὐτῷ ταῖσ ξυμβολαῖσ ὁ στρατόσ, ἐσ τοσόνδε ὁ ἀπὸ τοῦ ῥοῦ κτύποσ κατεῖχεν, ὥστε ἐπέστησαν τὰσ εἰρεσίασ οἱ ναῦται, οὐκ ἐκ παραγγέλματοσ, ἀλλὰ τῶν τε κελευστῶν ὑπὸ θαύματοσ ἐκσιωπησάντων καὶ αὐτοὶ μετέωροι πρὸσ τὸν κτύπον γενόμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION