Arrian, Anabasis, book 6, chapter 2

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 2)

Ἐν δὲ τούτῳ Κοῖνοσ μὲν ἐν τοῖσ πιστοτάτοισ Ἀλεξάνδρῳ ὢν τῶν ἑταίρων νόσῳ τελευτᾷ· καὶ τοῦτον θάπτει ἐκ τῶν παρόντων μεγαλοπρεπῶσ. αὐτὸσ δὲ ξυναγαγὼν τούσ τε ἑταίρουσ καὶ ὅσοι Ἰνδῶν πρέσβεισ παῤ αὐτὸν ἀφιγμένοι ἦσαν βασιλέα μὲν τῆσ ἑαλωκυίασ ἤδη Ἰνδῶν γῆσ ἀπέδειξε Πῶρον, ἑπτὰ μὲν ἐθνῶν τῶν ξυμπάντων, πόλεων δὲ ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ὑπὲρ τὰσ δισχιλίασ. τὴν στρατιὰν δὲ διένειμεν ὧδε· αὐτὸσ μὲν τοὺσ ὑπασπιστάσ τε ἅμα οἷ ξύμπαντασ ἐπὶ τὰσ ναῦσ ἀνεβίβασε καὶ τοὺσ τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων.

Κρατερὸσ δὲ αὐτῷ μοῖράν τε τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων παρὰ τὴν ὄχθην τοῦ Ὑδάσπου τὴν ἐν δεξιᾷ ἦγεν· κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ὄχθην τὸ πλεῖστόν τε καὶ κράτιστον τῆσ στρατιᾶσ καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ Ἡφαιστίων προὐχώρει ἄγων, ἤδη ὄντασ ἐσ διακοσίουσ· τούτοισ δὲ ἦν παρηγγελμένον ὡσ τάχιστα ἄγειν ἵναπερ τὰ Σωπείθου βασίλεια. Φιλίππῳ δὲ τῷ σατράπῃ τῆσ ἐπέκεινα τοῦ Ἰνδοῦ ὡσ ἐπὶ Βακτρίουσ γῆσ διαλιπόντι τρεῖσ ἡμέρασ παρήγγελτο ἕπεσθαι ξὺν τοῖσ ἀμφ̓ αὐτόν.

τοὺσ ἱππέασ δὲ τοὺσ Νυσαίουσ ὀπίσω ἀποπέμπει ἐσ τὴν Νῦσαν. τοῦ μὲν δὴ ναυτικοῦ παντὸσ Νέαρχοσ αὐτῷ ἐξηγεῖτο, τῆσ δὲ αὐτοῦ νεὼσ κυβερνήτησ ἦν Ὀνησίκριτοσ, ὃσ ἐν τῇ ξυγγραφῇ, ἥντινα ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου ξυνέγραψε, καὶ τοῦτο ἐψεύσατο, ναύαρχον ἑαυτὸν εἶναι γράψασ, κυβερνήτην ὄντα. ἦν δὲ τὸ ξύμπαν πλῆθοσ τῶν νεῶν, ὡσ λέγει Πτολεμαῖοσ ὁ Λάγου, ᾧ μάλιστα ἐγὼ ἕπομαι, τριακόντοροι μὲν ἐσ ὀγδοήκοντα, τὰ δὲ πάντα πλοῖα σὺν τοῖσ ἱππαγωγοῖσ τε καὶ κερκούροισ καὶ ὅσα ἄλλα ποτάμια ἢ τῶν πάλαι πλεόντων κατὰ τοὺσ ποταμοὺσ ἢ ἐν τῷ τότε ποιηθέντων οὐ πολὺ ἀποδέοντα τῶν δισχιλίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION