Ancient Greek-English Dictionary Language

ὕπαρξις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 수학 Transliteration:

Principal Part: ὕπαρξις ὑπάρξεως

Structure: ὑπαρξι (Stem) + ς (Ending)

Sense

 1. existence, reality, (logic) existence
 2. (grammar) substantive
 3. (mathematics) positive term

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ἀπήρξατο Ἰωσίασ τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ πρόβατα καὶ ἀμνοὺσ καὶ ἐρίφουσ ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν, πάντα εἰσ τὸ φασέκ, καὶ πάντασ τοὺσ εὑρεθέντασ εἰσ ἀριθμὸν τριάκοντα χιλιάδασ καὶ μόσχων τρεῖσ χιλιάδασ. ταῦτα ἀπὸ τῆσ ὑπάρξεωσ τοῦ βασιλέωσ. (Septuagint, Liber II Paralipomenon 35:7)
 • πᾶσ, ὃσ ἂν μὴ ἔλθῃ εἰσ τρεῖσ ἡμέρασ, ὡσ ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀναθεματισθήσεται πᾶσα ἡ ὕπαρξισ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸσ διασταλήσεται ἀπὸ ἐκκλησίασ τῆσ ἀποικίασ. (Septuagint, Liber Esdrae II 10:8)
 • Μετὰ δὲ τὰσ ἡμέρασ ταύτασ ἀνέζευξεν ἕκαστοσ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ Ἰουδὶθ ἀπῆλθεν εἰσ Βαιτυλούα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆσ ὑπάρξεωσ αὐτῆσ. καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆσ ἔνδοξοσ ἐν πάσῃ τῇ γῇ. (Septuagint, Liber Iudith 16:21)
 • καὶ ἡμεῖσ δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξισ ὑμῶν ἡμῖν ἐστι, καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν. ἐντελλόμεθα οὖν ὅπωσ ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα». (Septuagint, Liber Maccabees I 12:23)
 • τοῖσ οὖν καταπορευομένοισ μέχρι τριακάδοσ Ξανθικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆσ ἀδείας (Septuagint, Liber Maccabees II 11:30)
 • ὕπαρξισ ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίασ ἐλάσσων γίνεται, ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ̓ εὐσεβείασ πληθυνθήσεται. δίκαιοσ οἰκτείρει καὶ κιχρᾷ. (Septuagint, Liber Proverbiorum 13:11)
 • ὕπαρξισ πλουσίου ἀνδρὸσ πόλισ ὀχυρά, ἡ δὲ δόξα αὐτῆσ μέγα ἐπισκιάζει. (Septuagint, Liber Proverbiorum 18:11)
 • ὕπαρξίσ γε μὴν ἑκάστοισ ἦν θρέμματα καὶ χρυσὸσ διὰ τὸ μόνα ταῦτα κατὰ τὰσ περιστάσεισ ῥᾳδίωσ δύνασθαι πανταχῇ περιαγαγεῖν καὶ μεθιστάναι κατὰ τὰσ αὑτῶν προαιρέσεισ. (Polybius, Histories, book 2, chapter 17 11:1)

Synonyms

 1. existence

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION