Ancient Greek-English Dictionary Language

κοιλίᾱ

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κοιλίᾱ κοιλίας

Structure: κοιλι (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: koi=los

Sense

 1. the large hollow or cavity of the body, belly, abdomen, stomach
 2. the intestines, bowels
 3. excrement

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • τὸ ἀργύριον αὐτῶν ριφήσεται ἐν ταῖσ πλατείαισ, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται. αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι, καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσι, διότι βάσανοσ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο. (Septuagint, Prophetia Ezechielis 7:19)
 • τῶν ἐδωδίμων κοιλιῶν μνημονεύει Ἀριστοφάνησ ἐν Ἱππεῦσι ’ φήσω σε ἀδεκατεύτουσ κοιλίασ πωλεῖν καὶ ἑξῆσ · (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 3, book 3, chapter 474)
 • αἱ δὲ τοιαῦται κοιλίαι πολλῷ τε βραδύτερον πέσσουσι καὶ πλείονοσ δέονται ἀναπαύσιόσ τε καὶ ἡσυχίησ. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, , xi.3)
 • Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα καὶ ἔσω καὶ ἔξω τοῦ σώματοσ εἴδεα σχημάτων, ἃ μεγάλα ἀλλήλων διαφέρει πρὸσ τὰ παθήματα καὶ νοσέοντι καὶ ὑγιαίνοντι, οἱο͂ν κεφαλαὶ σμικραὶ ἢ μεγάλαι, τράχηλοι λεπτοὶ ἢ παχέεσ, μακροὶ ἢ βραχέεσ, κοιλίαι μακραὶ ἢ στρογγύλαι, θώρηκοσ καὶ πλευρέων πλατύτητεσ ἢ στενότητεσ, ἄλλα μυρία, ἃ δεῖ πάντα εἰδέναι ᾗ διαφέρει, ὅπωσ τὰ αἴτια ἑκάστων εἰδὼσ ὀρθῶσ φυλάσσηται· (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, , xxiii.1)
 • ἅμα γὰρ τῇσιν ὡρ́ῃσι καὶ αἱ νοῦσοι καὶ αἱ κοιλίαι μεταβάλλουσιν τοῖσιν ἀνθρώποισιν. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, , ii.6)
 • καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῷ ὄφει. ὅτι ἐποίησασ τοῦτο, ἐπικατάρατοσ σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆσ γῆσ. ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ σου. (Septuagint, Liber Genesis 3:14)
 • καὶ ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ τῇδε ἦν δίδυμα ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆσ. (Septuagint, Liber Genesis 25:24)
 • καὶ τὸ δέρμα τοῦ μόσχου καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τήν σάρκα σὺν τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖσ ἀκρωτηρίοισ καὶ τῇ κοιλίᾳ καὶ τῇ κόπρῳ (Septuagint, Liber Leviticus 4:11)
 • καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν καὶ ἐξέτεινεν Ἀὼδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὴν μάχαιραν ἐπάνωθεν τοῦ μηροῦ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ (Septuagint, Liber Iudicum 3:21)
 • καὶ εἶπε Νωεμίν. ἐπιστράφητε δή, θυγατέρεσ μου. καὶ ἱνατί πορεύεσθε μετ̓ ἐμοῦ̣ μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ μου καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰσ ἄνδρασ̣ (Septuagint, Liber Ruth 1:11)

Synonyms

 1. the intestines

 2. excrement

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION