Ancient Greek-English Dictionary Language

εὐμαθής

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: εὐμαθής εὐμαθές

Structure: εὐμαθη (Stem) + ς (Ending)

Etym.: manqa/nw

Sense

 1. ready or quick at learning
 2. easy to learn or discern, intelligible, well-known

Examples

 • καὶ τὸ πρᾶγμα ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴκων ὁ κάλλιστοσ ἐσ ὑποδοχὴν λόγων ἀναπεπταμένοσ καὶ ἐπαίνου καὶ εὐφημίασ μεστὸσ ὤν, ἠρέμα καὶ αὐτὸσ ὥσπερ τὰ ἄντρα συνεπηχῶν καὶ τοῖσ λεγομένοισ παρακολουθῶν καὶ παρατείνων τὰ τελευταῖα τῆσ φωνῆσ καὶ τοῖσ ὑστάτοισ τῶν λόγων ἐμβραδύνων, μᾶλλον δὲ ὡσ ἄν τισ εὐμαθὴσ ἀκροατὴσ διαμνημονεύων τὰ εἰρημένα καὶ τὸν λέγοντα ἐπαινῶν καὶ ἀντίδοσιν οὐκ ἄμουσον ποιούμενοσ πρὸσ αὐτά· (Lucian, De Domo, (no name) 3:2)
 • ἔστι δή τισ Ἰσαίου λόγοσ ὑπὲρ Εὐμάθουσ, μετοίκου τινὸσ τῶν τραπεζιτευόντων Ἀθήνησιν, ὃν εἰσ δουλείαν ἀγόμενον ὑπὸ τοῦ κληρονομήσαντοσ τὸν ἀπηλευθερωκότα τῶν ἀστῶν τισ ἀφαιρεῖται καὶ τὴν ἀπολογίαν ποιεῖται περὶ αὐτοῦ. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 54)
 • ἄνδρεσ δικασταί, ἐγὼ καὶ πρότερον Εὐμάθει τούτῳ ἐγενόμην χρήσιμοσ δικαίωσ καὶ νῦν, εἴ τι ἔστι κατ’ ἐμέ, πειράσομαι συσσῴζειν αὐτὸν μεθ’ ὑμῶν. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 5 1:1)
 • μικρὰ δέ μου ἀκούσατε, ἵνα μηδεὶσ ὑπολάβῃ ὑμῶν, ὡσ ἐγὼ προπετείᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀδικίᾳ πρὸσ τὰ Εὐμάθουσ πράγματα προσῆλθον. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 5 1:2)
 • τριηραρχοῦντοσ γάρ μου ἐπὶ Κηφισοδότου ἄρχοντοσ καὶ λόγου ἀπαγγελθέντοσ πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ, ὡσ ἄρα τετελευτηκὼσ εἰήν ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, οὔσησ μοι παρακαταθήκησ παρ’ Εὐμάθει τούτῳ, μεταπεμψάμενοσ τοὺσ οἰκείουσ καὶ φίλουσ τοὺσ ἐμοὺσ Εὐμάθησ ἐνεφάνισε τὰ χρήματα, ἃ ἦν μοι παρ’ αὐτῷ, καὶ ἀπέδωκε πάντα ὀρθῶσ καὶ δικαίωσ. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 5 1:3)
 • ὅτε γὰρ ἐτριηράρχουν καὶ ἀπηγγέλη τοῖσ ἐνθάδε, ὡσ ἄρα τετελευτηκὼσ εἰήν, ἔχων μου παρακαταθήκην Εὐμάθησ οὑτοσί. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 7 3:2)
 • καὶ ἐπειδὴ ἐδόκει μοι εὐμαθὴσ εἶναι καὶ ἀτενὲσ ὁρᾶν εἰσ ἐμὲ ‐ ὑπέπτησσε γὰρ τότε καὶ ἐθεράπευεν. (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 27:2)
 • δίων μὲν γὰρ δή, μάλ’ εὐμαθὴσ ὢν πρόσ τε τἆλλα καὶ πρὸσ τοὺσ τότε ὑπ’ ἐμοῦ λόγουσ γενομένουσ, οὕτωσ ὀξέωσ ὑπήκουσεν καὶ σφόδρα, ὡσ οὐδεὶσ πώποτε ὧν ἐγὼ προσέτυχον νέων, καὶ τὸν ἐπίλοιπον βίον ζῆν ἠθέλησεν διαφερόντωσ τῶν πολλῶν Ἰταλιωτῶν τε καὶ Σικελιωτῶν, ἀρετὴν περὶ πλείονοσ ἡδονῆσ τῆσ τε ἄλλησ τρυφῆσ ἠγαπηκώσ· (Plato, Epistles, Letter 7 25:2)

Synonyms

 1. ready or quick at learning

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION