Plutarch, Sulla, chapter 31

(플루타르코스, Sulla, chapter 31)

τοῦ δὲ Σύλλα πρὸσ τὸ σφάττειν τραπομένου καὶ φόνων οὔτε ἀριθμὸν οὔτε ὁρ́ον ἐχόντων ἐμπιπλάντοσ τὴν πόλιν, ἀναιρουμένων πολλῶν καὶ κατ’ ἰδίασ ἔχθρασ, οἷσ οὐδὲν ἦν πρᾶγμα πρὸσ Σύλλαν, ἐφιέντοσ αὐτοῦ καὶ χαριζομένου τοῖσ περὶ αὐτόν, ἐτόλμησε τῶν νέων εἷσ, Γάϊοσ Μέτελλοσ, ἐν τῇ συγκλήτῳ τοῦ Σύλλα πυθέσθαι τί πέρασ ἔσται τῶν κακῶν, καὶ ποῖ προελθόντοσ αὐτοῦ δεῖ πεπαῦσθαι τὰ γινόμενα προσδοκᾶν. "οὐχ οὓσ σὺ ἔγνωκασ ἀναιρεῖν τῆσ τιμωρίασ, ἀλλὰ τῆσ ἀμφιβολίασ οὓσ ἔγνωκασ σώζειν.

"δήλωσον οὓσ μέλλεισ κολάζειν. καὶ ὁ Σύλλασ ἔφη τοῦτο ποιήσειν. ἔνιοι δὲ οὐ τὸν Μέτελλον, ἀλλὰ Φουφίδιόν τινα τῶν πρὸσ χάριν ὁμιλούντων τῷ Σύλλᾳ τὸ τελευταῖον εἰπεῖν λέγουσιν.

ὁ δ’ οὖν Σύλλασ εὐθὺσ ὀγδοήκοντα προέγραψεν, οὐδενὶ τῶν ἐν τέλει κοινωσάμενοσ. ἀγανακτούντων δὲ πάντων, μίαν ἡμέραν διαλιπὼν ἄλλουσ προέγραψεν εἴκοσι καὶ διακοσίουσ, εἶτα τρίτῃ πάλιν οὐκ ἐλάττουσ. ἐπὶ δὲ τούτοισ δημηγορῶν εἶπεν ὅσουσ μεμνημένοσ τυγχάνοι προγράφειν, τοὺσ δὲ νῦν διαλανθάνοντασ αὖθισ προγράψειν.

προέγραψε δὲ τῷ μὲν ὑποδεξαμένῳ καὶ διασώσαντι τὸν προγεγραμμένον, ζημίαν τῆσ φιλανθρωπίασ ὁρίζων θάνατον, οὐκ ἀδελφόν, οὐχ υἱόν, οὐ γονεῖσ ὑπεξελόμενοσ, τῷ δὲ ἀποκτείναντι γέρασ δύο τάλαντα τῆσ ἀνδροφονίασ, κἂν δοῦλοσ δεσπότην κἂν πατέρα υἱὸσ ἀνέλῃ. ὃ δὲ πάντων ἀδικώτατον ἔδοξε, τῶν γὰρ προγεγραμμένων ἠτίμωσε καὶ υἱοὺσ καὶ υἱωνούσ, καὶ τὰ χρήματα πάντων ἐδήμευσε. προεγράφοντο δὲ οὐκ ἐν Ῥώμῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ πόλει τῆσ Ἰταλίασ·

καὶ φονευομένων οὔτε ναὸσ ἦν καθαρὸσ θεοῦ οὔτε ἑστία ξένιοσ οὔτε οἶκοσ πατρῷοσ, ἀλλὰ καὶ παρὰ γυναιξὶ γαμεταῖσ ἄνδρεσ ἐσφάττοντο καὶ παρὰ μητράσι παῖδεσ. ἦσαν δὲ οἱ δι’ ὀργὴν ἀπολλύμενοι καὶ δι’ ἔχθραν οὐδὲν μέροσ τῶν διὰ χρήματα σφαττομένων, ἀλλὰ καὶ λέγειν ἐπῄει τοῖσ κολάζουσιν ὡσ τόνδε μὲν ἀνῄρηκεν οἰκία μεγάλη, τόνδε δὲ κῆποσ, ἄλλον ὕδατα θερμά. Κόϊντοσ δὲ Αὐρήλιοσ, ἀνὴρ ἀπράγμων καὶ τοσοῦτον αὐτῷ μετεῖναι τῶν κακῶν νομίζων ὅσον ἄλλοισ συναλγεῖν ἀτυχοῦσιν, εἰσ ἀγορὰν ἐλθὼν ἀνεγίνωσκε τοὺσ προγεγραμμένουσ·

"διώκει με τὸ ἐν Ἀλβανῷ χωρίον. καὶ βραχὺ προελθὼν ὑπό τινοσ ἀπεσφάγη καταδιώξαντοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION