Plutarch, Sulla, chapter 11

(플루타르코스, Sulla, chapter 11)

λέγεται δὲ ὑπὸ τάσ ἡμέρασ ἐκείνασ ἐν αἷσ ὁ Σύλλασ ἀπὸ τῆσ Ἰταλίασ ἐκίνει τὸν στόλον, ἄλλα τε πολλὰ Μιθριδάτῃ διατρίβοντι περὶ τὸ Πέργαμον ἐπισκῆψαι δαιμόνια, καὶ Νίκην στεφανηφόρον καθιεμένην ὑπὸ τῶν Περγαμηνῶν ἐπ’ αὐτὸν ἔκ τινων ὀργάνων ἄνωθεν ὅσον οὔπω τῆσ κεφαλῆσ ψαύουσαν συντριβῆναι, καὶ τὸν στέφανον ἐκπεσόντα κατὰ τοῦ θεάτρου φέρεσθαι χαμᾶζε διαθρυπτόμενον, ὥστε φρίκην μὲν τῷ δήμῳ, ἀθυμίαν δὲ πολλὴν Μιθριδάτῃ παρασχεῖν, καίπερ αὐτῷ τότε τῶν πραγμάτων ἐλπίδοσ πέρα προχωρούντων. ἄλλουσ δὲ οἱ στρατηγοὶ τόπουσ ἐχειροῦντο δυνάμεισ ἔχοντεσ, ὧν ὁ μέγιστοσ Ἀρχέλαοσ ταῖσ μὲν ναυσὶν ὁμοῦ τι συμπάσησ ἐπικρατῶν τῆσ θαλάττησ τάσ τε Κυκλάδασ νήσουσ ἐδουλοῦτο καὶ τῶν ἄλλων ὅσαι Μαλέασ ἐντὸσ ἵδρυνται, καὶ τὴν Εὔβοιαν αὐτὴν εἶχεν, ἐκ δὲ Ἀθηνῶν ὁρμώμενοσ τὰ μέχρι Θετταλίασ ἔθνη τῆσ Ἑλλάδοσ ἀφίστη, μικρὰ προσκρούσασ περὶ Χαιρώνειαν.

ἐνταῦθα γὰρ αὐτῷ Βρέττιοσ Σούρρασ ἀπήντησε, πρεσβευτὴσ μὲν ὢν Σεντίου, τοῦ στρατηγοῦ τῆσ Μακεδονίασ, ἀνὴρ δὲ τόλμῃ καὶ φρονήσει διαφέρων, οὗτοσ Ἀρχελάῳ δίκην ῥεύματοσ φερομένῳ διὰ τῆσ Βοιωτίασ ἐπὶ πλεῖστον ἀντιστάσ, καὶ τρισὶ μάχαισ διαγωνισάμενοσ περὶ Χαιρώνειαν, ἐξέωσε καὶ συνέστειλε πάλιν ἐπὶ τὴν θάλατταν.

Λευκίου δὲ Λευκόλλου κελεύσαντοσ αὐτὸν ὑποχωρεῖν ἐπιόντι Σύλλᾳ καὶ τὸν ἐψηφισμένον ἐκείνῳ ἐᾶν πόλεμον, εὐθὺσ ἐκλιπὼν τὴν Βοιωτίαν ὀπίσω πρὸσ Σέντιον ἀπήλαυνε, καίπερ αὐτῷ τῶν πραγμάτων ἐλπίδοσ πέρα προχωρούντων καὶ τῆσ Ἑλλάδοσ οἰκείωσ ἐχούσησ πρὸσ μεταβολὴν διὰ τὴν ἐκείνου καλοκἀγαθίαν.

ἀλλὰ γὰρ Βρεττίῳ μὲν ταῦτα λαμπρότατα τῶν πεπραγμένων.

SEARCH

MENU NAVIGATION